Nyheter

Åhus hamn satsar på hållbarhet – väljer Intenz för belysning av lagertält

Åhus hamn utvärderade flera alternativ för belysning av ett nytt lagertält. Efter noggrann jämförelse föll valet på Intenz, som trots högre investeringskostnad, var den mest kostnadseffektiva lösningen sett över tid. Valet av Intenz visar på långsiktighet samt fokus på kvalitet och hållbarhet.

Åhus hamn har investerat i ett nytt lagertält för kallmagasinering. Tältet är 92 långt, 40m brett och mäter 12m i nock.

Hamnen satsar stora resurser på långsiktig hållbarhet, i denna satsning ingår bland annat fokus på smarta och effektiva belysningslösningar. Energisystem var en av flera aktörer som lämnade förslag på belysning till det nya tältet. Kravställd ljusnivå i lagertältet var 200 lux. Energisystems förslag innebar 33st Intenz fördelade på 3st längsgående linor.

Hamnen beslutade sig för detta alternativ. Montaget sköttes av Levins el. Närvarostyrning installerades för att minimera energiförbrukningen.

– Vi har installerat tändning via närvarodetektor och DALI-styrning, så det tänder upp mer vid aktivitet och beroende på ljusnivå, fortsätter Martin Svensson, Teknisk Chef på Åhus hamn.

Energisystem genomförde sedan uppföljning av projektet, vilken inkluderade ljusmätning. Mätningarna var till belåtenhet för alla inblandade.

– Det lyser jättebra, utbrister Roger Rohlin som är servicetekniker på hamnen. Hyresgäster i tältet är för närvarande Lantmännen och Knauf Danogips som lagrar storsäck respektive gipsskivor. Martin Svensson låter meddela att verksamheten bara har gott att säga belysningen i tältet.

Av de alternativ som hamnen tog ställning till var inte Intenz det med lägst investeringskostnad. Energisystem frågade Martin hur det kom sig att valet, trots detta, fallit på Intenz. Svaret vi visar på långsiktighet och fokus på effektivitet, kvalitet och hållbarhet:

– Vi fick presenterat Intenz och tyckte den passade bra utifrån format. Sen har vi även utvärderat tre andra armaturer, men Energisystem hade överlägset lägsta beräknade energiförbrukning, bäst ljusutbyte, bäst garantitid, samt klarade att hålla nere antalet armaturer i sin beräkningsmodell utan att erbjuda sämre belysningsstyrka.

Fakta i korthet

Belysningslösning 33st Intenz M
Installerad effekt: 6,0kW
Installerad belysningseffekt W/m²: 1,6 (yta 3 680m²)

Kravställd ljusnivå: Medel 200 lux
Projekterad ljusnivå: Medel 200 lux
Uppmätt ljusnivå efter åtgärd: 211–375 lux

Luxmätare: Hagner EC-1
Montage: Levins El