Nyheter

Snow lanserar analystjänsten Snow Atlas

Svenska Snow Software lanserar nu en helt ny, integrerad plattform för teknikanalys, döpt till Snow Atlas. Plattformen är från grunden utvecklad för att hjälpa organisationer att upptäcka, övervaka och optimera sina teknikinvesteringar både lokalt och i molnet. De första integrationerna att bli tillgängliga på den nya molnbaserade plattformen är Software Asset Management, SaaS Management och IT Service Management, som nu finns tillgängliga i early access.

Det svenska IT-företaget Snow Software, med bas i Stockholm och i Texas, har nått en viktig milstolpe i och med lanseringen av Snow Atlas, den första helt integrerade plattformen som är helt byggd från grunden för teknikanalys både lokalt och i molnet. Snow Atlas etablerar ett helt nytt sätt att få tillgång till Snows prisbelönta teknik och följs av en kraftig ökning av investeringar i produktutveckling.

– Lanseringen av Snow Atlas är nästa steg i vår resa för att göra det möjligt för organisationer att förverkliga sin fulla potential för teknikanalys. Plattformen ger ett nytt sätt för hybridföretag att hantera kostnader, minimera risker och optimera teknikinvesteringar, men lika viktigt är att vi ser Snow Atlas som grunden för framtida innovationer som stöder våra kunders föränderliga behov. Därmed ökar vi avsevärt investeringarna i vår produktutvecklingsförmåga för att snabbt påskynda vår innovationsagenda, säger Vishal Rao, VD och koncernchef för Snow Software.

En gemensam plattform för komplett visibilitet och hanterbarhet

Snow Atlas är en molnbaserad plattform byggd på Microsoft Azure som levereras som tjänst, i enlighet med marknadens efterfrågan på att köpa teknik som tjänst. Plattformen bygger på en mikrotjänstarkitektur och standardiserade API:er för att möjliggöra snabbare innovation och större flexibilitet. Snow Atlas har självbetjäningsfunktioner som självläkning för låsta eller frånkopplade tjänster, agentskapande i realtid, slutanvändarhantering, enkel inloggningsaktivering och appvägledning inbyggt från start. Kunderna kommer också att dra nytta av de senaste funktionerna och egenskaperna i Snows kontinuerliga leveranspipeline.

Snow Atlas är utformad för att ge organisationer värde snabbare, förbättrad övergripande erfarenhet, förbättrad ROI och förbättrad affärsflexibilitet.

Den första lösningen som finns tillgänglig på den nya plattformen är SAM, som i Snow Atlas ger organisationer möjlighet att:

Upptäcka och inventera tekniktillgångar över hela ekosystemet

Hantera och optimera användningen av företagsprogramvara och SaaS-applikationer

Minska teknikkostnaderna genom att omfördela licenser eller åtkomst efter behov

Minimera risker som orsakas av efterlevnads- och säkerhetsproblem

Integrera teknikdata i företagets ekosystem

SAM i Snow Atlas är nu tillgängligt över hela världen i early access, och den allmänna lanseringen förväntas ske senare under 2021. Snow kommer att även fortsättningsvis att erbjuda alternativ både för lokala och partner-hostade tjänster.

Fördubbling av innovationen

Snow förbereder sig också för att fördubbla sin produktutvecklingskapacitet genom att öka sin totala investering i FoU och teknik.

– För de flesta organisationer, inklusive oss själva, var 2020 ett år av djupgående förändringar som krävde ett fokus på stabilitet och motståndskraft. När vi tittar på den möjlighet som ligger framför oss och utvärderar den fortsatta utvecklingen av marknaden ser vi att det är viktigt att investera aggressivt i framtiden för vår teknik. Globala organisationer behöver lösningar som kan hjälpa dem att sortera igenom besluten från det senaste året och optimera utgifter för att påskynda tillväxten. Och vi vill se till att vi kan erbjuda nya sätt för organisationer att förverkliga affärsresultaten genom att påskynda vår färdplan för att hjälpa våra kunder att ta vara på varje tillfälle, säger Vishal Rao.

Lanseringen är en i en rad anmärkningsvärda prestationer för Snow under det senaste året, där företaget bland annat passerat 100 miljoner dollar i årligt återkommande intäkter, lanserat ett nytt partnerprogram, utökat det strategiska partnerskapet med BMC och instiftat det nya priset Technology Intelligence Awards.