Nyheter

Bilbranschens kommentar till FNs klimatrapport

FNs klimatpanel, IPCC, släppte tidigare i veckan sin rapport där de senaste forskningsresultaten inom området presenterades.

Enligt rapporten kommer förändringarna i klimatet att öka och effekterna bli större om vi inte minskar utsläppen av exempelvis koldioxid. En viktig faktor i den omställningen kommer att bli att fordonsparken ställer om från fossila bränslen till att bland annat el från förnyelsebara energikällor eller andra fossilfria bränslen. Här är bilbranschen idag beredda att spela en stor roll:

– Bilbranschen kommer nu med ett modellutbud som möjliggör en fossilfri och elektrifierad framtid, säger Anders Östberg, opinionsansvarig på MRF. Den elektrifiering som bilbranschen nu driver igenom är nyckeln till att klimatmålen kan klaras.

– En avgörande faktor är att även staten tar sitt ansvar och säkerställer att det finns möjligheter att ladda bilarna i hela Sverige – längs vägarna, på arbetsplatser och i hemmen.

Helt avgörande för att lyckas med omställning är en stabil elförsörjning som kan möta ett dubblerat eller tredubblat behov av el till 2045. Att förstärka infrastrukturen med högre kapacitet av el så att fastighetsägare och parkeringsbolag kan utöka antalet platser för laddning är en lika viktig som nödvändig åtgärd.

– Vi får inte tappa fokus på att det i slutändan handlar om att minska klimatpåverkan med utfasningen av fossila bränslen. Vi bilälskare ser positivt på att det visas tydligt att det inte finns någon konflikt mellan ett växande mobilitetsbehov och att klara klimatmålen, avslutar Anders Östberg.

Bild av Pexels