Nyheter

Actemium elektrifierar färjeanslutning i Köpenhamn

Onshore Power Supply (OPS) är Actemiums svensktillverkade lösning för elektriska landanslutningar av fartyg. Actemium har ingått ett samarbete med Copenhagen Malmö Port avseende en totalentreprenad på en komplett OPS-lösning.

OPS-anslutningen möjliggör för DFDS-färjorna Crown Seaways och Pearl Seaways att reducera utsläppen markant medan fartygen är i hamn, genom att stänga av sina hjälpmotorer med stora miljöfördelar som följd.

OPS-anläggningen i Köpenhamn avser en standardcontainer innehållande ställverk, transformatorer, kontrollutrustning samt två anslutningspunkter med fjärrstyrda kabelhanteringssystem. Actemium gjuter fundament samt förlägger kanalisation och kablage. Anläggningen förväntas att vara i drift under sensommaren 2021.

Genom att ansluta sig till elnätet kan fartyget stänga av sina hjälpmaskiner, med minskade luftutsläpp av bland annat koldioxid CO2, kväve- och svaveloxider (NOx-, SOx) och en förbättrad närmiljö som direkt konsekvens. Actemium har sedan tidigare anlagt 20 OPS anläggningar i Norden, bl.a. en OPS-anläggning i Oslo som DFDS-färjorna nyttjar idag.

– Vi på Actemium tycker att detta är ett ärorikt uppdrag och är glada för förtroendet vi fått. I uppdraget ingår också att vi utför mark- och installationsarbeten på plats, fjärrövervakning, drift och underhåll. På kajen installeras dessutom en fjärrmanövrerad kran för anslutning till färjan i respektive färjeläge. Vi på Actemium är mycket stolta över hur våra OPS-anläggningar hjälper våra kunder och användare till en mer hållbar framtid som är mindre beroende av fossila bränslen säger André Olofsson, projektledare på Actemium OPS.

OPS-anläggningen tillverkas i Actemiums fabrik i Stora Höga, strax norr om Göteborg. Anläggningen är certifierad i enlighet med IEC/ISO/IEEE 80005 samt relevanta lokala standarder.

Green Shipping ett prioriterat område inom EU-kommissionen och elektrifieringen av hamnar ingår även i den svenska regeringens klimatpolitiska handlingsplan.