Nyheter

Drivkraft Sverige och Transportföretagen: ”Det är dags för en drivmedelskommission, regeringen”

”2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser och redan 2030 ska utsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent jämfört med 2010. För att nå klimatmålen behöver Sverige tillgång till mer förnybar energi – vårt förslag är en drivmedelskommission.”

Det skriver Johan G Andersson, vd Drivkraft Sverige  och Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen i ett debattinlägg i Aftonbladet:

”Genom reduktionsplikt och näringslivets egna initiativ ökar den förnybara delen av drivmedelsanvändningen och tränger ut fossila råvaror. Just nu planeras miljardinvesteringar i raffinaderier för att bearbeta förnybara råvaror till biodrivmedel.”

”Sverige behöver en strategi för transportsektorns förnybara drivmedelsanvändning som tar hänsyn till att drivmedel är en internationell handelsvara i begränsad tillgång och som produceras utifrån strikta europeiska hållbarhetskrav.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/lVMeLG/sverige-maste-sakra-tillgang-pa-biodrivmedel