Nyheter

Leveransen av Aurora Botnia i slutskedet

Tidtabellen för leveransen av Aurora Botnia, som är i slutskedet av idrifttagningsarbetet vid Rauma Marine Constructions varvet, specificerades i juli, då leveransen meddelades äga rum i slutet av augusti.

För närvarande förväntas inga ytterligare förändringar till den uppdaterade tidtabellen.

På Rauma Marine Constructions varvet i Raumo utförs som bäst det sista arbetet med idrifttagning av bil- och passagerarfärjan Aurora Botnias huvudsystem i snabb takt. Långa arbetsskift och helger gäller på varvet för att säkra att fartyget är klart för leverans så snart som möjligt.

I juli meddelade RMC att Aurora Botnias leveransschema hade specificerats till slutet av augusti på grund av tiden som behövs för idrifttagning av fartygets huvudsystem.

För närvarande förväntas inga ytterligare fördröjningar till den nuvarande, uppdaterade tidtabellen.