Nyheter

Nytt sätt att köpa och sälja tjänster B2B

AreaChica hjälper företag att enkelt sälja och köpa tjänster online. Leverantören skapar ett eget Showroom med videopitch, tjänsteerbjudande och referenser.

Köparen guidas genom kategoriinsikter, mallar, uppdragsbeskrivningar, upphandlingsverktyg och e-butik. Alla parter kan samverka i ett community för nätverkande, diskussioner och informationsutbyte.

– Det känns viktigt för oss att vända på processen mellan köpare och säljare. Vår filosofi är att köparen ska kontakta säljaren när behovet finns jämfört med att säljaren jagar köparen med kalla samtal och emails. Jagandet av kunder med e-post och telefon tar oerhört mycket tid och resurser från både köpare och säljare och den tiden kan nu i stället läggas på att utveckla affären. AreaChicas uppgift blir att stödja köpare och säljaren med allt som behövs för en effektiv köp- och säljprocess, säger Ola Lindewald, CEO.

Lansering

AreaChica öppnar sin plattform den 16e augusti 2021. Bolaget kommer därefter successivt släppa in fler användargrupper indelat efter tjänstekategori. Först ut är affärsresor, därefter följer HR, IT, Logistik, Finans och Sponsring.

Marknaden

Marknaden för företagstjänster i Sverige uppskattas till ca 1000 miljarder SEK. Bolagets vision och affärsidé speglar den digitala omställning som pandemin har snabbat på.

– 8 av 10 bolag har en önskan att helt digitalisera sin inköpsprocess. Vi ser även att behovet för ett fysiskt möte i samband med köp och sälj har minskat. Detta i kombination med viljan att göra allt större inköp helt digitalt spelar oss rätt i händerna, säger Emil Hambäck, COO.

Tydliga mätvärden

Försäljningsorganisationer är angelägna om en tydlig Return On Investment (ROI) på alla marknadsaktiviteter.

– Vi lever i en tid där i princip alla klassiska försäljningskanaler och marknadsaktivitet har en minskande ROI. Köparen vill inte längre bli jagad, köparen vill ha oberoende kvalitetssäkrade information on-demand. Det finns helt enkelt inte längre utrymme för kalla samtal i en digital framtid och därför måste säljande bolag anpassas sig för att förbättra sin ROI, kommenterar Anton Muhrbeck, CMO.

Större engagemang hos köparen

Inköpsorganisationerna är under stor press. De ställs stora krav på dagens inköpare och kategoriansvariga att snabbt sätta sig in i olika typer av tjänstekategorier och leverantörer. Inköpsprocessen måste ske allt snabbare och skapa värde för bolaget för att bibehålla konkurrenskraften i en snabbt föränderlig marknad.

– Att som inköpare kunna få all information från en oberoende part är otroligt värdefullt. Att även kunna utvärdera leverantörer genom videopitchar och referenser samt att kunna driva hela upphandlingsprocessen digitalt i samma enkla verktyg är en game changer, säger Emil Hambäck, COO som innan AreaChica haft seniora operations och inköpsroller på bl.a. Lidl, Media Markt och KONE.

Nästa steg

AreaChica siktar nu på att internationell expansion. Behovet för en digital sälj- och inköpsprocess är inte begränsat till Sverige. Det har redan varit ett stort intresse från både befintliga kunder och nya kunder att öppna upp AreaChica i flera andra länder. ”En internationell expansion har varit med i strategin från dag ett.

– Vi har byggt hela den tekniska plattformen och affärsmodellen med avsikt att kunna skala upp snabbt. Just nu erbjuder vi alla att prova plattformen helt kostnadsfritt i 3 månader. Det är väldigt uppskattat att få testa systemet så att de vet säkert att vi levererar nya kunder och lägre inköpskostnader utan att det kostar något, avslutar Ola Lindewald, CEO.