Nyheter

Grävmudderverket Lennart gör alla lyriska

Svenska Tungdykargruppen, STDG, detaljstuderade och jämförde ett 40-tal olika grävmudderverk i hela världen för att ta fram den ultimata lösningen.

– Det är inte många förunnade att få bygga ett mudderverk från grunden, vi är vana vid gamla renoverade pråmar, skrattar Michael Bjurestam, muddringschef på STDG. Mudderverket döptes till Lennart – ett av Europas nu största mobila grävmudderverk – med en Volvo EC750E som kronan på verket.

Alla inblandade är lyriska över mudderverket Lennart som levererades hösten 2020.

– Den klarar de riktigt stora och tuffa jobben, säger projektledare Lars Kanon som just nu ansvarar för jobbet med erosionsskydd i Dalälven runt Borlänge.

– Det var bara Volvo som, direkt från fabrik, kunde leverera den maskin vi önskade. EC750E har levt upp till alla förväntningar, säger Michael Bjurestam.

Och i Karlshamn, där grävmudderverket är stationerad nu, jobbar en lika entusiastisk Gabriel Andersson. Han är, som han säger, en ”avdankad dykare” som i dag är ISO-ansvarig och sitter med i företagets ledningsgrupp.

– EC750E är brytstark, pålitlig och mycket stabil. Det är helt sjukt vad stadigt Lennart jobbar.

STDG, med huvudkontor i Mora, startade 2000 och är i dag ett rikstäckande dykeri- och sjöentreprenadföretag med ett 50-tal fasta medarbetare. Kompetensen är bred och företaget bygger, reparerar och underhåller allt som finns i eller i närheten av vatten.

Sex sektioner

Muddring är en stor verksamhet och för några år sedan bestämdes att utöka flottan av mobila grävmudderverk med ett verk med större kapacitet. När STDG visste vad de ville ha, gick uppdraget till ett varv i Finland som skapade ett mobilt mudderverk bestående av sex sektioner på totalt 28 gånger 10,5 meter arbetsyta.

– Den kan monteras ner på två dagar och monteras ihop på lika lång tid. Att flytta hela mudderverket kräver tio lastbilstrailers, säger Michael Bjurestam.

Valet av grävmaskin var svårt – men ändå enkelt.

– När vi undersökte marknaden upptäckte vi snart att det bara var Volvo som kunde leverera den maskin som vi önskade direkt från fabrik. 

Nu tronar en EC750E, med en 24 meter lång rigg, på mudderverket Lennart. Anläggningen kan, om det behövs, kompletteras med en mindre EC300E med borrigg för sprängarbeten.

Plats för dyksystem

Just nu befinner sig Lennart i Karlshamn, där hamnbassängens bottendjup ska säkras och på några ställen även utökas för att skapa plats åt ännu större fartyg. Dessutom ska en vågbrytare flyttas för att skapa större svängrum. De frikostiga däcksytorna på Lennart gör att det också får plats ett dyksystem, vilket kom till god nytta när några riktigt rejäla skut skulle spräckas under den gångna veckan.

– Jo, faktiskt, det finns stenblock som inte ens EC750E klarar av, skrattar Gabriel och fortsätter. 

– Ett dyksystem med tillhörande verktyg är ett jättebra komplement, inte minst för att kunna göra snabba besiktningar.

Säkerheten först

Säkerheten – vad gäller arbetsmiljö, omgivande miljö och driftsäkerhet – var högprioriterat vid valet av mudderverkets konstruktion och grävmaskin. Därför är de 18 meter långa stödbenen, som vardera väger elva ton, försedda med kuggstång istället för vajrar. Stödbenen drivs av ett separat hydraulverk i en container på pråmen.

– Bränslet förvaras i en bunkertank på tio kubikmeter som installerades under däck. Det är ett säkrare alternativ än en farmartank på däck, säger Michael Bjurestam.

Nyligen fick den nya EC750E sin första service vid 500 timmar. Vart mudderverket Lennart tar vägen efter Karlshamn är ännu oklart.

– Men vi är inte det minsta oroliga. Intresset för vår lösning är stor, dessutom finns det många stora projekt på gång. Inte minst inom vattenkraft där många kraftverk har ett kommande underhållsbehov, samtidigt som det finns ett ökat fokus på säkerheten när vattenvägarna skall anpassas för framtida större flöden, säger Gabriel Andersson.

Varför Lennart?

Grävmudderverket fick sitt namn efter en medarbetare på STDG:s verkstad i Mora. Han hittade det varv i Finland som kunde förverkliga planerna på det grävmudderverk som då bara fanns som idéer och ritningar.

Foto: Svenska Tungdykargruppen