Nyheter

M Sveriges granskning visar: 14 av 21 län har för få laddstolpar

För tredje året i rad visar M Sveriges granskning att tusentals publika laddstolpar saknas. Trots att allt fler väljer att köpa en laddbar bil, hänger utbyggnaden av laddstolpar fortfarande inte med. Det riskerar att få en stor påverkan på omställningen från fossila drivmedel.

Med runt 250 000 laddbara bilar är antalet publika laddstolpar på en kritiskt låg nivå, endast drygt 13 000 i hela landet. M Sveriges sammanställning av statistik från branschorganisationen PowerCircle, visar att antalet laddstolpar inte ökar tillräckligt mycket. Det är allvarligt eftersom andelen laddbara bilarna ökar snabbt.

– Trots högt ställda klimatpolitiska ambitioner har tillgängligheten för att ladda gått från dålig till urusel på bara ett par år, varken samhället eller branschen verkar klara utmaningen, säger Caroline Drabe, vd på M Sverige.

Med 250 000 laddbara bilar behövs 25 000 publika laddstolpar. Bara för att täcka dagens behov skulle alltså mer än 10 000 nya stolpar behöva byggas.

Bristen på laddstolpar kan snabbt få konsekvenser – som att tvingas köra laddhybriden på bensin. Då uteblir klimatnyttan med bonus-pengarna som staten satsar på laddbara bilar. Bilarnas klimatfrämjande egenskaper, som har frestat på miljön genom den mer omfattande råvaruåtgången i dess tillverkning och som dessutom kostat bilägaren mer i inköp jämfört med en vanlig bil, går om intet.

– Det krävs enorma satsningar i det publika laddnätet. Laddbara bilar ska inte vara en möjlighet bara för dem som bor i eget hus och kan ladda hemma, i så fall kommer vi som samhälle aldrig att kunna välja bort fossila drivmedel, säger Caroline Drabe.

M Sveriges granskning av statistik av laddstolpar och laddbara bilar från branschorganisationen PowerCircle visar att problemen bara växer.

Precis som tidigare år är bristen som störst i Stockholms och Uppsala län. I Stockholm behövs mer än 8 000 nya laddstolpar bara för att täcka dagens behov. Redan förra året saknades 4 000 laddstolpar – och bara 800 nya stolpar sattes upp under året.

Flera län som tidigare legat på en tillräcklig nivå har i år halkat efter. Där har bara ett fåtal nya laddstolpar byggts trots att de laddbara bilarna blivit många fler.

Här är antalet publika laddstolpar för lågt:

Uppsala län          

Stockholms län      

Skåne län            

Örebro län          

Jönköpings län      

Kronobergs län      

Hallands län        

Västmanlands län    

Västra Götalands län

Södermanlands län    

Norrbottens län

Västerbottens län

Blekinge län

Östergötlands län

Bild av (Joenomias) Menno de Jong