Nyheter

Ny studie: Tre av fyra svenska företag vill utvidga IT-säkerhetsavdelningen

Det ökade antalet cyberangrepp leder nu till att företag vill rekrytera fler medarbetare till de egna IT-säkerhetsavdelningarna. I Sverige uppger 75 procent i en ny studie att de planerar att utöka den egna IT-säkerhetsavdelningen till år 2023. Globalt är motsvarande siffra 68 procent.

I samma studie framgår att mer än hälften (53 procent) av de tillfrågade svenska företagen planerar att öka sin satsning på outsourcad IT-säkerhet till år 2023. Här ligger Sverige under det globala genomsnittet på 56 procent.

Resultatet kan vara ett svar på att cyberattackerna blir allt fler. Tidigare studier visar att 85 procent av de svenska företagen sett en ökning av antalet cyberattacker under år 2020. Det är bara turkiska företag som uppger att de haft en större ökning (86 procent).

– Med tanke på utvecklingen är det inte särskilt förvånande att företagen satsar på IT-säkerheten. Det kan bli en mycket dyrköpt erfarenhet att drabbas av olika slags cyberangrepp. Men även om det aldrig går att eliminera riskerna helt går det ofta att göra cyberkriminellas arbete betydligt svårare än i dag. Så ett mer proaktivt säkerhetsarbete kan göra stor skillnad, kommenterar Per Söderqvist, säkerhetsexpert på Sophos.

Brist på IT-säkerhetsexperter

Både globalt och i Sverige råder det en stor brist på kompetens inom IT-säkerhet. Behovet av experter överstiger vida tillgången.

– Det är svårt att se hur svenska företag ska kunna genomföra planerna på rekrytering fullt ut när bristen på experter är så stor. Det finns heller ingen större kompetensbank att tillgå utomlands. Utmaningen är ungefär den samma i de flesta länder. För att hantera situationen skulle fler företag behöva använda automatiserade säkerhetslösningar som drar nytta av kraften i AI. Fler skulle också vinna på att köpa IT-säkerhet som tjänst och på så vis få tillgång till kvalificerad expertis. Det kommer inte lösa kompetensbristen fullt ut men skulle ändå bidra till att öka IT-säkerheten i många verksamheter, avslutar Sophos Per Söderqvist.

Studien bygger på svar från 5 400 IT-ansvariga i trettio länder. I Sverige medverkade 100 IT-ansvariga. Samtliga medverkande arbetar i organisationer med mellan 100 och 5 000 användare. Undersökningen har genomförts av Vanson Bourne, ett oberoende företag specialiserat på marknadsundersökningar.

Ladda ner och läs mer om:

”The IT Security Team: 2021 and Beyond”»