Nyheter

Skövde flygplats kan läggas ner: ”Större nytta som industrimark”

– Vi ser att Skövde har större nytta om den används som industrimark, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande till Skövde Nyheter.

– Det här är något som har kommit i en intensiv process där vi kan konstatera att vår enda möjlighet att erbjuda mark för större etableringar är att avveckla flygplatsen, fortsätter Katarina Jonsson.
Flygplatsen ägs till 97 procent av Skövde kommun och har varit i drift 1989. Flygverksamheten består idag främst av militärt, affärs-, frakt-, taxi- och ambulansflyg.
– Det är inte så att flygplatsen är oviktig, men vi ser att Skövde har större nytta om den används som industrimark, säger Katarina Jonsson till tidningen.
Beslut gällande nedläggningen ska tas i Skövde kommunfullmäktige den 26 september. Totalt är det 244 hektar mark som skulle frigöras för industriverksamhet, uppger Skövde Nyheter.