Nyheter

Drivkraft Sverige växer

Nu växer Drivkraft Sverige och anställer två nya medarbetare, David Sällh och Ebba Fredin för att stärka sitt arbete inom trygg och hållbar mobilitet samt kommunikation.

Branschorganisationen Drivkraft Sverige har en central roll i omställningsarbetet för hållbar mobilitet. För att stärka sitt team har Drivkraft Sverige nu anställt David Sällh, Utskottschef trygghet och Ebba Fredin, Kommunikationsstrateg.

– Branschen befinner sig mitt i en enorm omställning och det är viktigt att vår samlade röst ger företagen rätt förutsättningar att utveckla och leverera hållbara lösningar, säger Johan G Andersson VD Drivkraft Sverige.

För att hantera ett allt mer diversifierat energisystem så stärker branschorganisationen Drivkraft Sverige upp inom trygg mobilitet. David Sällh tillträder den nya tjänsten som Utskottschef – Trygghet. David kommer senast från konsultbolaget 4C Strategies, där han jobbade med frågor kopplade till risk, kris och kontinuitetshantering inom energisektorn.

För att stärka rösten i branschens frågor, tillträder Ebba Fredin den nya tjänsten som Kommunikationsstrateg. Ebba kommer närmast från Transportföretagen där hon arbetade som pressansvarig och hon har god kännedom om branschen, betydelsen av mobilitet samt olika energislag och transportslag.

Drivkraft Sverige organiserar branschens viktigaste aktörer som leder omställningen till ett hållbart samhälle genom kommersiella och innovativa lösningar inom mobilitetsområdet.

I februari 2020 presenterade branschen en Färdplan för Klimatneutral Konkurrenskraft, där man pekar på industrins åtaganden och betydelse för hela samhällets möjlighet att uppnå våra klimatmål, och redovisar politiska förslag och förutsättningar som krävs för en effektiv implementering.

Drivkraft Sverige är en branschorganisation för medlemsföretag som erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns drivmedel, biodrivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet.

Branschen arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Drivkraft Sverige ska spegla ett bredare perspektiv som omfattar biodrivmedel för väg-, flyg- och sjötransporter. Det handlar också om innovationer samt nya produkter och tjänster inom hållbar mobilitet för konsumenter, företag och samhällsviktiga organisationer.

Organisationen är även ett expertorgan inom branschen. Organisationen följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olika energislag samt drivmedel och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till Drivkraft Sverige.