Nyheter

Talurit Group växlar upp inom marknadsföring

Som ett välkänt namn i branschen utvecklar, tillverkar och marknadsför Talurit Group produkter och system för mekanisk splitsning av stållina under varumärket Talurit®. Med en ny rekrytering siktar de nu på att ytterligare stärka koncernens varumärkesstrategier och förbättra dess övergripande digitala närvaro.

Talurit Group stärker arbetslaget i Sverige där dem välkomnar Torbjörn Hillberg som ny marknadskommunikatör för koncernen. Torbjörn har sedan flera år tillbaka drivit byrå i egen regi där han erbjudit ett helhetskoncept kring marknadsföring och design. Vidare har han under de tre senaste åren varit positionerad som marknadsansvarig på en internationell generalagentur inom lyftindustrin.

Erfarenheten kring att arbeta långsiktigt med varumärkesuppbyggnad och kommunikation utgör en stark grund för rollen hos Talurit Group. Med ett brett spektrum av färdigheter kommer Torbjörn ha ett övergripande ansvar för varumärkesarbetet och kommunikationen ut mot marknaden. Han kommer ansvara för hela kedjan från att planera och utföra marknadsplanen, driva och skapa innehåll till digitala och analoga kanaler samt utveckla koncernens visuella identitet.

– Det känns fantastiskt att få bli en del av teamet inom Talurit Group. Talurit har en gedigen historia och ett starkt varumärke som baserats på en tydlig vision om att skapa marknadens ledande produkter med avseende på säkerhet och effektivitet. Här ser jag fram emot att fortsätta växa med kompetenta kollegor, driva utvecklingen av marknadsföringen framåt och stärka det fortsatta varumärkesbyggandet, säger Torbjörn.

Victor Andersson, Vice VD på Talurit AB kommenterar:

– Talurit verkar i en ständigt utvecklande bransch där vi varit i framkant redan från starten år 1948. Vi fortsätter ständigt att hitta nya och effektivare lösningar för våra kunder. Talurit Group har en progressiv framtida vision och vi ser ett behov av att förstärka våra marknadsfunktioner, dels för att öka kundfokus och dels för att bättre belysa vårt erbjudande till marknaden. Med sin breda kompetens välkomnar vi Torbjörn som ett starkt tillskott i verksamheten.

– Att få jobba drivande med stort ansvar i en kvalitetssäkrad internationell koncern som denna känns inspirerande och givande. Talurit har redan stor igenkänning inom segmentet, nu skall vi ta det till nästa nivå och öka varumärkesmedvetenheten ytterligare på fler spännande marknader, adderar Torbjörn.