Nyheter

Tågföretagen sätter strålkastaren mot 2030

Här kommer ett inlägg och kommentar från Tågföretagen om bl.a. IPCC:s rapport och European Year of Rail:

”Med några dagar i ryggen efter semestrarna har höstens att-göra-lista blivit allt tydligare. Det är – som vanligt – mycket som händer, både inom och runt omkring vår bransch. IPCC:s rapport under sommaren om de allt snabbare och intensifierade klimatförändringarna – som bekräftas av extremvädret – lämnade ingen oberörd. Och den dåliga prognosen för uppfyllande transportsektorns bidrag till klimatmålen, det vill säga kravet i Sverige om 70 procents sänkning av utsläppen till 2030, uppmärksammades särskilt i riksmedia i juli.

EUs senaste paket inom ramen för Green Deal som kallas ”Fit for 55” – 55 procents minskning av alla utsläpp till 2030 – kommer därmed lägligt. Vi noterar dels förslaget om utvidgning av systemet med utsläppsrätter till att omfatta transportsektorn, dels energiskattedirektivet, som kan påverka skattebefrielsen för diesel till järnvägsfordon. Om det är tillräckliga åtgärder som nu vidtas inom EU-politiken kommer framtiden helt säkert att utvisa.

Strålkastarljuset från klimatfrågan och extremvädret lyser rakt på Trafikverket och inte minst på kommande förslag till Nationell plan 2022–2033, som presenteras i november. Helt säkert kommer även sommarens nyheter om ett potentiellt stopp för cementtillverkning i Slite att bli en följetong som påverkar förutsättningarna för byggande av klimatsmart infrastruktur i landet.

Byggindustrin talar om hotet mot stora infrastrukturprojekt och risken för stora varsel. Svensk cementtillverkning, på Gotland eller annorstädes, är samhällskritisk för utvecklingen av klimatsmart betong, som skulle kunna sätta Sverige på kartan likt stålindustrins HYBRIT-projekt. Det självklara projektet för att fånga den stora potentialen är nya stambanor som åtminstone delvis byggs på bropelare av betong. Som vi lyft tidigare skulle bropelartekniken kunna öka produktiviteten i anläggningsbranschen mångfalt.

Sviterna av coronapandemin och restriktionerna finns kvar och den närmaste framtiden är i skrivande stund oviss. Klart är dock att de aviserade banavgiftsreduktionerna avses klubbas i en höständringsbudget och betalas ut under slutet av året. För att möjliggöra reduktionerna överlämnade regeringen i dagarna en lagrådsremiss.

Den 2 september avgår tåget Connecting Europe Express från Lissabons centralstation och startar därmed sin resa genom Europa. Tåget är ett av EU-kommissionens initiativ under European Year of Rail. Till Sverige kommer tåget fredagen den 1 oktober och gör då ett kortare uppehåll i Stockholm. Med på tåget finns bland annat högre tjänstemän från kommissionen, EU-parlamentariker och andra inbjudna gäster. Vi ser fram emot möjligheten att i det sammanhanget ta upp bristen på kapacitet för transporter med järnväg mellan Europas industrier och städer. Trender som påverkar avregleringen av järnvägsmarknaden inom Europa och i Sverige exempelvis ökad samverkan om tidtabellsläggning bör också lyftas. Under förmiddagen den 2 oktober kommer det även att erbjudas möjlighet att gå ombord och besöka en utställning om järnvägens positiva påverkan för oss som EU-medborgare. När tåget lämnar Sverige har det några dagar kvar innan resan avslutas i Paris den 7 oktober.”

– Tågföretagen –

Bild av Myriams-Fotos