Nyheter

Structorprojekt nominerat till The European Steel Design Award

Structor Bro- och Anläggning i Malmö har tillsammans med arkitekt &Rundquist samt stålentreprenör Stål & Rörmontage designat och projekterat Bron över Varnan åt Kristinehamns kommun. Projektet är nu nominerat till The European Steel Design Award, som delas ut vart annat år av ECCS (European Convention for Constructional Steelwork).

Bron över Varnan i Kristinehamn ska fungera som en ny länk i stadens gång- och cykelnät, och ingår i gestaltningen av den nya stadsparken vid Svinvallen. Bron har en total längd inklusive landfästen/ramper om ca 44 meter, är utförd i ett spann om ca 25 meter, och med en brobredd på 3,5 meter. Stålbron byggdes på fabrik och lyftes på plats på de pålade landfästena av betong.

– Det känns jätteroligt att Bron över Varnan utsetts till bästa svenska projekt och nu har blivit nominerad till detta fina pris. Brokonstruktionen i sig är inte så komplicerad, en balktrågbro i stål. Det speciella är att den konstruktiva delen även utgör brons fina gestaltning. Formen på bron har också inneburit en hel del utmaningar i detaljprojekteringen, säger Lars Lindeberg, vd Structor Bro- och Anläggning i Malmö.

– Vi är glada över samarbetet och stolta över nomineringen. Brons arkitektur är ett uttryck för det konstruktiva systemet med bärande stållådor i sidorna, vilka bildar en rörelse av triangulära volymer. Tanken var att bron ska vara ”enkel”, i ordets mest positiva bemärkelse, som innebär att den inte tar hela rummet i anspråk genom överdrivet stora gester. En oväntad dynamik i upplevelsen skapas då brospannet öppnar sig och vyer ges över parken, vattnet och in mot staden, säger Erik Griffiths, ansvarig arkitekt på &Rundquist.

The European Steel Design Award (ESDA) delas ut vart annat år av branschorganisationen ECCS. Medlemsländerna (däribland Sverige) nominerar ett antal stålbyggnadsprojekt och en jury utser det vinnande projektet från varje land. Det projektet går sedan vidare till den internationella finalen, där utses The European Steel Design Award.