Nyheter

Lindholmen Science Park och Volvo kan ta internationell position inom User Experience

Stärks området kring UX kan Västsverige ta en internationell position och företag nå nya marknader. I september startar därför förstudien User Experience Excellence på Lindholmen Science Park tillsammans med Volvo Cars och en bred uppställning intressenter.

Genom att undersöka engagemang, behov och arbetssätt för en ny effektfull UX-arena, kan grunden läggas för en större satsning. Förstudien finansieras av Tillväxtverket samt Västra Götalandsregionen och drivs av Visual Arena, Lindholmen Science Park, som tillsammans med Volvo Cars även är initiativtagare.

Framtiden för företag och organisationer i Västsverige innebär ökad tjänstefiering där UX-kompetens blir en viktig konkurrensfördel med användaren i centrum.

Anton Grammatikas, vd på produktdesignstudion Boid, understryker vikten av en arena för UX i Västra Götaland.

– UX-design är viktigt för affärerna. Företag som förstår och använder denna insikt är mer benägna att prestera bättre. En viktig aspekt är att bryta ner silos mellan fysiska och digitala tjänster, och istället tänka enhetliga användarupplevelser. Att leverera det kräver samarbete, så att skapa en arena för UX skulle vara utmärkt för att öka regionens konkurrenskraft och innovationsförmåga, säger Anton Grammatikas.

Volvo Cars – User experience viktigare än någonsin

– Fordonsindustrin är under stor transformation. Ökade krav på elektrifiering, självkörande fordon och uppkoppling gör att hela området kring användarupplevelsen är viktigare än någonsin, säger Thomas Stovicek, som leder UX-teamet inom Volvo Cars. 

Genom initiativet för UX Arena siktar Volvo Cars tillsammans med Lindholmen Science Park på att utveckla samarbetet med andra organisationer och att stärka den egna kunskapen för att skapa en ännu bättre användarupplevelse för sina kunder.

Stimulerar både forskning och affärer

En samverkansarena där små och stora företag möts inom UX kan katalysera nya samarbeten både inom forskning och affärer. De större företagen i Västsverige har lång erfarenhet och relativt stora resurser till sitt arbete med UX, men samtidigt saknar de ibland de mindre företagens snabbhet och innovativa arbetssätt. De små företagen å andra sidan har ofta innovativa lösningar men kan sakna kapaciteten att utveckla sin affär eller ens förstå det fulla användningsområdet för sin lösning.

Åsa Andblad, programledare på Visual Arena, ser ett omfattande intresse för den här satsningen och välkomnar intressenter att höra av sig.

– Under förstudien fokuserar vi på att engagera UX-expertis och regionens styrkeområden, så att vi baserat på behov kan gå vidare med ett genomförandeprojekt inom strukturfondsprogrammet Västsverige. Vi kommer se både på nationella och internationella samverkansmöjligheter, samt arbeta för att säkra medfinansiering och hitta rätt affärsmodell för satsningen.

Bakgrund

Förstudien kommer att samla intressegrupper kring User Experience och dess representation inom regionens styrkeområden för samverkan mellan små och medelstora företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig sektor inom forskning och innovation.

Genom en samverkansarena kan synergier uppnås mellan företag, samhälle och akademi och främja investeringar i produkt- och tjänsteutveckling, samarbeten, projekt, kunskapsspridning, test och inspiration för UX i Västsverige.