Nyheter

Nu avslutas invigningsperioden för Hisingsbron – invigs av Kungen den 5:e september

Den 5 september avslutas den invigningsperiod som har pågått sedan Hisingsbron öppnades för trafik den 9 maj.

Sedan spårvagnarna började trafikera Hisingsbron den 16 augusti är stadens nya förbindelse över Göta älv öppen för samtliga trafikslag. I samband med det öppnades även brons västra gång- och cykelbana, som är bredare än den östra gång- och cykelbanan och där det också finns balkonger med sittplatser för den som vill slå sig ner och titta på utsikten. Det innebär att brobyggarna nu är redo att lämna över Hisingsbron till alla de som ska ta hand om och färdas över den, nu och i framtiden.

Under hösten fortsätter arbetet med att riva Götaälvbron. Hela projektet, där både byggnationen av Hisingsbron och rivningen av Götaälvbron ingår, beräknas vara helt klart under våren 2022. Det innebär att området runt broarna fortsatt är en byggarbetsplats och att det kan förekomma tillfälliga omledningar och avstängningar.

Stadens nya landmärke

Hisingsbron är mer än en bro. Den är Göteborgs nya landmärke och en viktig pusselbit i utvecklingen av det hållbara resandet i staden, där det ska bli enklare för fler göteborgare att välja att cykla, gå eller resa med kollektivtrafik. Med sin segelfria höjd på 12 meter ger Hisingsbron mer plats för stadsutveckling samtidigt som den knyter ihop centrala Göteborg över Göta älv och gör avståndet mellan älvstränderna lite kortare.

Det första spadtaget togs 2016, men redan 2009 startade förberedande arbeten och 2013 genomfördes en designtävling för den nya bron. Den 9 maj i år öppnades Hisingsbron för första gången för trafik och den 16 augusti började även spårvagnarna trafikera bron. Hundratals personer har varit med i projektet och har under årens lopp bidragit till att göra verklighet av Göteborgs nya bro över Göta älv.

Läs mer om Hisingsbron och den avslutande invigningsceremonin på:

www.hisingsbron.se.

På bilden: Under bygget – 22 juli 2020