Nyheter

Stena Recycling storsatsar i ny anläggning för batteriåtervinning

Med målet att bli en ledande batteriåtervinnare i Europa investerar Stena Recycling en kvarts miljard kronor i en ny återvinningsprocess för batterier. Satsningen innebär en helt ny anläggning i Halmstad och gör det möjligt att återvinna 95 procent av ett litiumjonbatteri som är det vanligaste batteriet för elfordon.

Till hösten tas första spadtaget till det som ska bli Sveriges och en av Europas mest avancerade anläggningar för återvinning av batterier. Den nya anläggningen innebär en investering på cirka 250 miljoner och kommer att placeras i anslutning till Stena Nordic Recycling Center i Halmstad.

– Vi ser en kraftig tillväxt i försäljningen av eldrivna fordon, där vi behöver möta våra kunders behov av att ta hand om uttjänta batterier på ett säkert och miljöriktigt sätt. Den här stora satsningen är en del i vår strategi där vi ska vara ledande på insamling och mekanisk bearbetning av litiumjonbatterier för att etablera ett cirkulärt kretslopp för batterier, säger Fredrik Pettersson, vd Stena Recycling Sverige.

Enligt EV-volumes.com ökade försäljningen av elfordon med 43 procent globalt 2020. Vidare förväntas antalet litiumjonbatterier som används i fordon öka nästan tio gånger under det kommande decenniet, enligt en rapport från Circular Energy Storage Research & Consulting.

– Nu svarar vi marknaden på vad som efterfrågas. Vi är stolta över att kunna erbjuda en cirkulär lösning för litiumjonbatterier. Det blir en stor vinst för miljön och för batteriernas livscykel när vi tillvaratar kritiska metaller som litium, nickel och kobolt, som det råder brist på, världen över, säger Fredrik Pettersson.

Batterierna samlas i ett första steg in via Stena Recyclings 90 anläggningar i Sverige och så småningom via övriga länder där Stena Recycling bedriver verksamhet.

En första sortering sker vid dessa anläggningar men merparten av återvinningen görs sedan i den nya anläggningen i Halmstad. Genom ett samarbete med det multinationella bolaget Johnson Matthey tillförs också ytterligare ett process-steg för att producera helt raffinerade material som kan användas i tillverkningen av nya litiumjonbatterier. Att sluta kretsloppet och skapa nya batteriråvaror från återvinningen är avgörande för att uppnå en cirkulär råvarukedja.

– Det finns många stora aktörer som vill in på den här marknaden, men få har Stena Recyclings möjligheter baserat på vår befintliga infrastruktur, kundbas, kompetens och erfarenheter. Tack vare den här satsningen tar vi ett steg för att bli en av Europas ledande aktörer inom återvinning av batterier, avslutar Fredrik Pettersson, vd Stena Recycling.

Bild av M W