Nyheter

Miraklet i Hudsonfloden: Sju av tio piloter skulle misslyckats med nödlandningen

När en Airbus slår eld strax efter start fattar kapten Chesley Sullenberger ett blixtsnabbt beslut, att landa i Hudson River i New York, och räddar samtliga passagerare.

– Det handlar inte om tur, vissa piloter har en förmåga att tänka snabbt under extrem stress och vårt test visar vilka de är, säger Eduardo Rosa, neurokognitiv forskare vid Högskolan i Gävle.

Piloter är tränade att gå till väga på ett visst sätt och för nästan varje tänkbar situation finns det ett protokoll att följa för att lösa de problem som uppkommer. Men det finns situationer där det inte finns någon fast procedur, eller om det finns så kanske det inte finns tid att följa en hel procedur.

Ett känt fall handlar om landningen i Hudsonfloden i New York.

I det fallet förlorades båda motorerna på en väldigt låg höjd och det fanns ingen tid för piloten att fatta ett beslut genom att följa de normala procedurerna.

”Jag hade ingen tid köra alla beräkningar för att se om jag skulle klara det, men jag visste av erfarenhet att det inte skulle gå, så jag valde den enda platta platsen runt New York”, förklarade Chesley Sullenberger efteråt.

– För detta mycket sällsynta scenario, där förutsättningarna ändras under processens gång, finns det ingen träning. Piloten hade mindre än fyra minuter från det han förlorade motorerna tills han landade, säger Eduardo Rosa.

Test visar vilka piloter som har möjlighet att rädda dig

Det är omöjligt att täcka in alla tänkbara scenarion som skulle kunna inträffa i en flygsituation, men nu gör enkla och billiga simulatorer det möjligt för piloter att öva på ett sätt som inte är begränsat av flyguppgifterna som de är vana att utföra.

Efter att ha testat nära 500 mycket erfarna piloter, verksamma vid ett stort flygbolag, kan Eduardo Rosa nu visa vilka som förmår känna igen den information som behövs för att fatta ett beslut under en väldigt kort tid.

Och vilka som inte kan..

Forskarna fann att 30 procent av de aktiva piloterna troligtvis skulle kunna göra om det som kaptenen gjorde i New York. Vidare 35 procent som också kan, men som är så försiktiga att de förlorar tid, och sedan en mindre grupp där det inte alls är troligt att de skulle kunna hantera detta.

– Det handlar om mycket erfarna piloter, de flyger nu, och vissa av dem skulle inte kunna fungera i en sådan situation som i New York. Att fatta ett snabbt beslut om något de inte alls är tränade att göra.

Förmågan går att träna upp

Eduardo säger att det går att förbättra vissa delar av hur vi uppfattar och reagerar på information och att piloter alltid försöker förbättra dessa specifika delar i att flyga.

– Vi kan se i denna typ av simulering att det är möjligt att träna igenkännande delen av en beslutsprocess, så piloter kan se hur mycket de förmår känna igen och därmed kan respondera på.

Han poängterar att detta är en del av en verktygslåda, som inte ska ersätta utan tillföra något som nu inte finns där.

– Man kan säga att det blir en signal till flygbolagen att försöka förbättra detta hos piloten, eller att kanske inte använda den piloten, säger Eduardo Rosa.

Vetenskaplig avhandling