Nyheter

Thomas Concrete Group förvärvar hamnverksamhet

För att säkra framtida betongproduktion i Sverige utökar Thomas Concrete Group sin verksamhet när man nu låter ett av sina dotterbolag, Thomas Cement, förvärva Stockholms Bulkhamn AB, väster om Nynäshamn, 6 mil från huvudstaden.

– Det är en strategisk investering som säkrar logistik för framtida försörjning av viktiga råmaterial till koncernen, säger Hans Karlander, VD för Thomas Concrete Group.

Thomas Concrete Group utökar nu sin verksamhet i Sverige genom att förvärva Stockholms Bulkhamn AB i Stora Vika söder om Stockholm. Förvärvet kompletterar koncernens tre importterminaler i Oxelösund, Uddevalla och Landskrona och är – tillsammans med dem – en strategisk investering som ger Thomas Concrete Group större möjligheter för att utveckla betongproduktionen med b.la alternativa bindemedel och övriga råmaterial.

– Sverige är Thomas Concrete Groups hemmamarknad, där vi har en ledande roll i utvecklingen och produktionen av klimatförbättrad betong, genom flera produkter som vi utvecklat själva och som tillverkas här i Sverige.

– Genom förvärvet säkrar vi behovet av vissa råmaterial och fortsatt inhemsk produktion och utveckling, säger Hans Karlander, VD och Koncernchef för Thomas Concrete Group.

Övertagandet av Stockholms Bulkhamn AB är planerat till 16 september och görs av Thomas Cement, som ägs av Thomas Concrete Group. Stockholms Bulkhamn AB, som är en av få bulkhamnar söder om Stockholm, omsätter idag 30 mkr, har fem anställda och hanterar för närvarande ca 200 000 ton råmaterial i form av timmer, pellets, leca, tackjärn, grus, sand och sten.

– Redan idag erbjuder vi betong som minskar koldioxidutsläpp med upp till 50 procent.

– Mot den bakgrunden är detta en mycket viktig affär i vår långsiktiga strategi att fortsätta utveckla och framtidssäkra oss som koncern, inte minst med tanke på vårt mål att erbjuda klimatneutral betong till år 2030, avslutar Hans Karlander.

PÅ bilden: Hans Karlander, CEO Thomas Concrete Group AB

Foto: Thomas Concrete Group