Nyheter

Göteborgs Stads Parkering installerar laddinfrastruktur från svenska CTEK

Göteborgs Stads Parkering är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad och som arbetar med att skapa en hållbar och tillgänglig stad för göteborgare och besökare till staden.

– Vi förvaltar parkeringsplatser, äger parkeringshus och erbjuder trygga, säkra och bekväma lösningar för både privat- och företagskunder. Vår målsättning är att förenkla resandet och skapa parkeringslösningar som hjälper kunderna att hitta flytet i sin vardag, förklarar Hanna Munde som är marknads- och affärsutvecklingschef på Göteborgs Stads Parkering.

Idag ingår det i Göteborgs Stads Parkerings uppdrag att främja och underlätta en omställning till fossilfria resor i samverkan med stadens förvaltningar och bolag. Det gör man genom att utgå från det som man är specialister på – sina parkeringsplatser – och där erbjuda elbilsladdning.

– Elektrifiering och laddning är ett måste och en självklarhet för den moderna staden. Vårt och stadens mål är att det ska vara enkelt att äga och ladda en elbil eller en laddhybrid i Göteborg, allt för att främja en långsiktigt hållbar mobilitet och en stad som är tillgänglig för boende, besökare och de som behöver parkera vid sin arbetsplats. Vårt arbete med att minska biltrafik och främja hållbart resande bidrar till att minska utsläpp från kundernas transporter, säger Hanna Munde

Med utgångspunkten i bolagets uppdrag att främja och underlätta en omställning till fossilfria resor samt med allt fler elbilar och laddhybrider på Göteborgs gator, såg man ett behov av att bygga ut sin laddinfrastruktur för att kunna bemöta befintligt, men också framtida, behov av laddning runt om i staden.

– Idag utvärderas behovet av laddplatser kontinuerligt och vi installerar laddplatser där vi får in flest intresseanmälningar. Vi följer också statistiken över nyttjandet på de platser som har laddstationer idag, och planerar vidare utbyggnad när vissa tröskelvärden för nyttjandet överstigs, förklarar Hanna Munde.

Göteborgs Stads Parkering är ett kommunalt bolag som lyder under Lagen om offentlig upphandling. Därav gick allt till enligt sedvanlig process för en offentlig upphandling.

CTEK vann upphandlingen 2017, bland annat eftersom man erbjöd ett konkurrenskraftigt pris och skall-kraven som ställdes i förfrågningsunderlaget uppfylldes, säger Hanna Munde, som samtidigt berättar att installationen av laddarna har gått förhållandevis smidigt. 

– Vi använder oss av stadens avtal när det gäller elektriker, som har installerat våra laddare. Det tar vanligtvis några timmar att installera och koppla upp laddarna till portalen.

CTEK:s laddare integreras sömlöst med andra tillverkares laddare och system via Open Charge Point Protocol (OCPP). För större installationer, likt offentliga parkeringsplatser, kan produkterna från CTEK kopplas ihop i nätverk på upp på till femhundra laddare tillsammans med CGC500 för lastbalansering. Enligt Hanna Munde är den fysiska installationen en del i en helhet som handlar om att göra det enkelt att ladda när man parkerar hos Göteborgs Stads Parkering, därför har man löpande sedan avtalet tecknades 2017 arbetat med att kontinuerligt förbättra helhetsupplevelsen.

– Några exempel på detta är att vi arbetat med att göra skyltningen på plats enkel att förstå. Ett annat exempel är att vi arbetat för att kunderna ska kunna betala per laddad kWh, med start och stopp i vår egenutvecklade parkeringsapp – vilket kunderna också har efterfrågat.

Feedbacken som man har fått från elbilsförare har för det mesta varit positiv.

– Bland annat har de uppskattat att laddarna har en tydlig display som visar när bilen laddar, när laddningen är avslutad, när det fel på laddare och när RFID är aktiverat.