Nyheter

Görna Bilisters svar på remissen: ”Om vi ska miljödeklarera bilar måste vi göra det bra”

Gröna Bilister har svarat på remissen av regeringens förslag att förbättra konsumentupplysningen om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av bilar.

”Vi stöder helhjärtat ambitionen bakom förslaget – och uppmanar våra beslutsfattare att ta tillfället i akt att skapa en heltäckande miljödeklaration av bilar”, skriver man i ett pressmeddelande.

EU kräver i sitt fordonsmärkningsdirektiv att information redovisas om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Flera länder har dock obligatorisk fordonsmärkning som innefattar mer miljörelaterad information än så. I Finland redovisas till exempel utsläpp av kväveoxider och andra luftföroreningar. Energimyndigheten har fått uppdrag att utreda en miljödeklaration som tar hänsyn till fordonets hela livscykel.

Gröna Bilister menar i sitt remissvar att regeringen måste ta höjd för en sådan heltäckande miljödeklaration i lagtext och förordningstext. I remissvaret presenteras ett detaljerat förslag till miljödeklaration av bilar som kan användas som inspiration. Där för vi in livscykelperspektivet på ett tydligare sätt än i våra tidigare förslag.

– Den första oktober blir Sverige först i världen med miljödeklaration av drivmedel efter en lång kampanj av Gröna Bilister, säger föreningens ordförande Marie Pellas. Många länder betraktar oss nyfiket. Låt oss ta ett skutt förbi alla de länder som är bättre än vi på konsumentupplysning om bilar och bli en inspiratör även på detta område.

Läs mer:
Gröna Bilisters remissvar på promemorian Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar
Gröna Bilisters förslag till miljödeklaration, med exempel på etiketter för åtta biltyper
Gröna Bilisters kampanj Vi Vill Veta