Nyheter

Region Dalarna: Viktigt för Dalarnas sjukvård att Dala Airport blir kvar som beredskapsflygplats

Om en patient på Falu lasarett är i behov av akutvård i någon annan del av landet riskerar den att få rejält längre transporttider – om Dala Airport inte blir kvar som permanent beredskapsflygplats.

I en gemensam skrivelse till Trafikverket lyfter nu Ulf Berg (M), regionråd Region Dalarna, Jan Bohman (S), kommunalråd Borlänge och Joakim Storck (C), kommunalråd Falun, hälso- och sjukvårdens behov av beredskapsflygplatser i både Mora och Borlänge.

– På Falu lasarett utförs en stor del av länets avancerade sjukvård. Om patienter i behov av akuta transporter med ambulansflyg först ska flyttas långväga med vägambulans fördröjs transporterna. Ett exempel är verksamheten med organtransplantation som kräver snabba transporter, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande i Region Dalarna.

Trafikverket har just nu regeringens uppdrag att utreda hälso- och sjukvårdens och andra samhällsviktiga verksamheters behov av beredskapsflygplatser och var dessa bör ligga.

I det förslag som Trafikverket arbetat fram är inte Dala Airport beredskapsflygplats, närmaste beredskapsflygplatser för Falu lasaretts patienter är Uppsala och Mora.

– Det räcker inte för att täcka hälso- och sjukvårdens behov av luftburna transporter i Falun-Borlänge-området. Även Dala Airport i Borlänge måste få status som beredskapsflygplats för att Falu lasarett ska kunna fungera på bästa möjliga sätt, säger Joakim Storck (C), kommunstyrelseordförande i Falun.

Pandemin har aktualiserat behoven av fungerande flygplatser och transportlogistik. Till följd av det ökade sjukvårdsbehovet har behovet i det närmaste exploderat och 17 flygplatser i landet har temporärt blivit beredskapsflygplatser. En av dem är just Dala Airport i Borlänge.

– Vi ser att allvarliga händelser sannolikt kommer öka utifrån utvecklingen i samhället, vilket förstärker behovet av Dala Airport som beredskapsflygplats även i framtiden, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelseordförande i Borlänge.

Hälso- och sjukvården i Region Dalarna använder idag flygplatserna i både Mora och Borlänge. Totalt handlar det om cirka 200 flygtransporter per år, vara 100 från Borlänge.

Dalarnas ambulanshelikopter, SLA, har sin bas på Mora-Siljan flygplats men båda dalaflygplatserna nyttjas vid tankning. Alternativa tankningsmöjligheter i Dalarna för ambulanshelikoptern saknas för närvarande.

Den 10 november 2021 ska Trafikverket återrapportera till regeringskansliet med underlag och förslag.