Nyheter

Nytt logistiklager växer fram i Eskilstuna

Ett toppmodernt logistiklager växer just nu fram i Eskilstuna. Lagret kommer drivas av 100% förnyelsebar energi och beställaren Frode Laursen har gjort flera medvetna val för att minska miljöbelastningen.

– Vi har ett långt och gott samarbete med ROCKWOOL och bestämde oss tidigt för att använda deras stenullsprodukter för isoleringen i projektet”, kommenterar Jakob Gundal Nikolajsen, Byggchef på Frode Laursen.

När vi besöker Frode Laursens nya logistikanläggning är stommen rest och takläggningen i full gång. Pallar med ROCKWOOL stenull står utplacerade på det stora taket med milsvid utsikt över Eskilstuna med omnejd. Frode Laursens nya logistikanläggning installerar ROCKWOOL produkter för tak, fasad och väggar.

Byggchefen Jakob Gundal Nikolajsen berättar varför de har valt att genomgående använda produkter från ROCKWOOL för isolering.

– Vi har ett sedan länge ett nära samarbete med ROCKWOOL och tycker att stenullsprodukterna håller en stabil och mycket hög kvalitet. Vi ser även positivt på det gröna skiftet inom ROCKWOOL, som bland annat innefattar omställningen till fossilfria bränslen vid flera av de nordiska fabrikerna, säger Jakob.

Det nya lagret kommer bli ett riktmärke för hållbar produktion och drift. Byggnationen utgår från ett starkt fokus på hållbara material och verksamheten kommer drivas med 100% förnyelsebar energi, smart energiövervakning och styrning, LED-belysning för låg energiåtgång, regnvatten- och värmeåtervinning. Anläggningen på 40 000 kvadratmeter innefattar lager- och logistikytor, en administrationsbyggnad och en tillhörande tvätthall där allt vatten som används ska ingå i ett kretslopp och återanvändas.

– Vi har under hela projektet funderat på vilka konkreta lösningar vi kan ta fram för att spara på energi, vatten och övriga resurser. Det är en väldigt spännande utmaning, berättar Jakob Gundal Nikolajsen.

Frode Laursen är ett nordiskt transport- och tjänsteföretag med fokus på Skandinavien. Nyligen utnämndes de till årets Transportföretag i Danmark för sin gröna omställning. Något som den nya anläggningen i Eskilstuna är ett exempel på.

Flera av aktörerna i projektet vittnar om att de även inom sina egna verksamheter har skärpta hållbarhetskrav som ska efterföljas. Niklas Jonsson, Platschef hos huvudentreprenören Logistic Contractor, menar att det gemensamma förhållningssättet bidrar till att det är lätt att mötas kring hållbarhetskraven. Logistic Contractor fattade till exempel tidigt beslut om att återvinna all stenull i projektet via återvinningsservicen Rockcycle®.

– Att minska deponimängderna och bli mer resurseffektiva är viktiga interna krav även för oss. Därför uppskattade vi när ROCKWOOL presenterade möjligheten att återvinna allt spill från deras produkter i det här projektet och vi vet att både beställaren och takentreprenören Takbyrån ser positivt på sådana här initiativ, säger Niklas Jonsson.

Återvinningen sker i samarbete med Stena Recycling, som säkerställer att materialet hanteras korrekt och sedan går vidare till återvinning i ROCKWOOL fabriker.

Det råder bråda dagar på byggarbetsplatsen och tidsplanen är att den nya logistikanläggningen i Eskilstuna ska stå klar under Q1 2022.

– Lageranläggningen i Eskilstuna är ett prestigeprojekt inom Frode Laursen och vi är glada över att helt konkret kunna visa hur vi jobbar med hållbarhet i alla led, avslutar Jakob Gundal Nikolajsen.

Följande ROCKWOOL produkter används i Frode Larsens projekt i Eskilstuna:

Tak: Taket läggs genomgående med stenull för att öka brandsäkerheten och ge en stabil konstruktion. Produkterna som används är 50 mm Underlag Energy, 130 mm Underlag. Energy, 20 mm Takboard, 0,2 mm PE-folie.

Takisoleringen läggs av Takbyrån, som har varit verkställande i att allt spill från ROCKWOOL takisolering kan återvinnas.

Fasad: För fasaden på administrationsbyggnaden används fasadplattor i stenull via Rockpanel, som är en del av ROCKWOOL Group.

Väggar: Samtliga väggar i lagerhallen består av sandwichpaneler med en kärna av ROCKWOOL stenull.

Administrationsbyggnad: Projektet använder RockZero för adminsitrationsbyggnaden. RockZero är ett högeffektivt byggsystem utvecklat av ROCKWOOL, med väggar av komprimerad stenullsisolering. Isoleringen är både bärande och isolerande. Den inbyggda lufttätheten, helt utan plastfolie, gör att konstruktionen är näst intill utan köldbryggor. U-värdet är 0,1.

Beställare: Frode Laursen

Takentreprenör: Takbyrån i Alingsås AB

Huvudentreprenör: Logistic Contractor

Foto: ROCKWOOL/Robin Pagmar Mediaspjuth