Nyheter

Transportföretagen om budgeten: ”Det behövs vassare förslag för att bevara svenska företag och svensk konkurrenskraft”

Regeringen presenterar nu flera budgetnyheter inom miljö och klimat.

Transportföretagen kommenterar de senaste budgetnyheterna:

– Det vi framför allt efterlyser är långsiktighet för att trygga jobben inom transportnäringen. För att inte Sverige ska tappa en stor del av sin kapacitet inom persontransport måste regeringen fortsätta att med riktade åtgärder stötta de branscher som drabbats hårdast av krisen, säger Marcus Dahlsten.

Transportföretagen anser att det behövs vassare förslag för att bevara svenska företag och svensk konkurrenskraft.

Ett av förslagen som nu har presenterats av regeringen är en förstärkning av elbusspremien på 1,1 miljarder kronor under 2022. Detta välkomnas av Transportföretagen.

– Elektrifieringen inom den svenska bussbranschen har de senaste åren tagit stora kliv. Idag finns cirka 580 elbussar i trafik. Kommande år ska landets regioner göra stora upphandlingar av kollektivtrafik och elbussar förväntas då introduceras i allt större omfattning, säger Anna Grönlund branschchef Sveriges Bussföretag.

Elbusspremien introducerades 2016 och främjar introduktionen av elbussar på marknaden. Som en del i den gröna återstarten föreslår regeringen nu en tillfällig återställning av elbusspremien till 20 procent av inköpspriset, med ett tak vid 40 procent av merkostnaden för närmast jämförliga fordon.

Dessutom föreslås i budgeten en tillfällig förstärkning av elbusspremien på totalt 1,1 miljard kronor under 2022. I satsningen ingår även ett ökat stöd till miljölastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner på 200 miljoner kronor under 2022. Detta är mer än en fördubbling jämfört med 2021. Satsningen beräknas därefter uppgå till 200 miljoner kronor 2023 och 300 miljoner kronor 2024. Det är en viktig del i arbetet med att ställa om tunga transporter och arbetsmaskiner till fossilfrihet.

– Bussbranschen leder idag omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Svenska bussar kör redan idag till över 85% på fossilfria drivmedel. Biodrivmedel har en stor del däri men vi ser en tydlig trend mot alltfler elbussar. I ett internationellt perspektiv är de trenden ännu tydligare och i exempelvis Asien är elbussar idag ett naturligt inslag i många storstäder, säger Anna Grönlund och fortsätter:

– Trots att busstrafiken sargats svårt under pandemin vill vi fortsätta ta en ledande roll i omställningen till ett hållbart transportsystem. Dagens besked från regeringen är därför välkommet och visar att den dialog vi haft rörande elbusspremien gjort avtryck. Samtidigt behöver vi nu när restriktionerna lättar få våra resenärer att återvända och fler att välja kollektivtrafiken för ett framtida hållbart samhälle. Vi kommer därför behöva fler politiska åtgärder som främjar busstrafiken så att vi kan erbjuda en attraktiv kollektivtrafik för fler så att vi når uppsatta transportpolitiska mål, säger Anna Grönlund.