Nyheter

Ny undersökning: Hur värderar slutkunder elbilar och hållbarhet

Eurobattery Minerals AB presenterar idag resultaten från en ny konsumentundersökning om elbilar och hållbarhet. Undersökningen är genomförd under augusti månad i Sverige och Tyskland av YouGov bland svenskar och tyskar som äger eller leasar, eller som är intresserade av att äga eller leasa, en elbil eller hybrid.

Vi har genomfört denna undersökning för att ta reda på hur slutkonsumenter värderar hållbarhet när de står inför att köpa eller leasa en bil. Det är tydligt att hållbarhetsfrågan ligger höst upp på agendan för de flesta när de tänker på elbilar. Resultatet av undersökningen visar på utmaningar för bilbranschen eftersom en så stor andel av de som svarade skulle avstå från att köpa bilen om batterimineralerna var utvunna på ett icke hållbart sätt. Idag är det många biltillverkare som har utmaningar när det gäller tillgången till hållbart utvunna batterimineraler. Därför är det uppenbart att vi både behöver öppna fler gruvor för batterimineralbrytning i Europa och samtidigt öka spårbarheten i hela leveranskedjan, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Rapporten som summerar undersökningen finns att hämta här:

https://eurobatteryminerals.com/pdf/bat-survery-swe-ger.pdf.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av undersökningsbolaget YouGov. Totalt har 2017 svenskar över 18 år som äger eller leasar en el- eller hybridbil,  eller planerar att göra så, deltagit i undersökningen mellan den 11-16 augusti 2021.

I undersökningen har hållbarhet definierats i enlighet med FNs definition:

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov