Nyheter

Nu kan användarna själva byta – swappa – batterier på elsparkcyklar

TIER Mobility inleder ett samarbete med 7-eleven och Pressbyrån i Sveriges största städer. Från och med den 27 september kan användare själva byta – swappa – batterier på elsparkcyklar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

– Vi är i början av den största transportrevolutionen sedan uppfinningen av bilar. Koldioxidhalterna är idag högre än vid någon annan tidpunkt under åtminstone de senaste 800 000 åren. Vi är övertygade om att mikromobilitet och elsparkcyklar är en del i ett integrerat hållbart transportsystem i framtiden. Dagens satsning är ett naturligt steg i den riktningen. Nu tar vi hjälp av kunder med att swappa batterier. De blir i sin tur belönade med gratis åktid, säger August Svedenstedt, Sverigechef på TIER Mobility.

TIER Mobility lanserar ett innovativt kretslopp med laddstationer för mikromobilitet, TIER Energy Network (TEN). Nätverket kommer till en början att finnas tillgänglig i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

– Elen från våra laddstationer består till hundra procent av förnyelsebar energi. Genom att vi tar hjälp av kunderna blir de en del av ett multimodalt kretslopp och rörelse för hållbarhet. Det reducerar utsläpp och stärker kollektivtrafikens konkurrenskraft. Det ligger helt i linje med de transport- och klimatpolitiska målen, berättar August Svedenstedt.

Det krävs nya tankesätt kring mobilitet och elektrifiering i våra städer för att samhället ska nå klimatmålen. Invånarna behöver erbjudas hållbara kollektivtrafiksystem som kombineras med delad mobilitet, som stärker konkurrenskraften för kollektiva färdmedel.

– Mikromobilitet har på kort tid fått många användare och kan få en viktig roll i framtidens mobilitet med fortsatt många åtgärder för att anpassa till en komplex stadsmiljö och för ökad hållbarhet, säger Anne Faxér, Research Institutes of Sweden (RISE).

August Svedenstedt fortsätter:

– Många pratar om att elektrifiering och mobilitet är två viktiga faktorer när vi ska ställa om till ett mer hållbart samhälle. Vårt initiativ är ett bevis på hur omställningen kan ske i praktiken och vi gör det med etablerade aktörer inom detaljhandeln som är beredda att gå bräschen. Tillsammans med dem kan vi bana vägen för lättillgängliga och prisvärda transporter som minskar vår samlade miljöpåverkan.

Med den nya tekniken kring utbytbara batterier bygger nu TIER, världens största och snabbast växande operatör inom mikromobilitet, ett laddningsnätverk över hela Europa. Rent konkret fungerar TIER Energy Network så att TIER placerar laddningsstationer, så kallade Swapspots, i detaljhandeln, caféer och andra platser som är lättillgängliga i staden.

Användaren av elsparkcyklarna kan själv byta sitt batteri när det är urladdat mot ett laddat vid laddstationen. Samtidigt får hen en fri upplåsning och gratisminuter i åktid.

– Vi på Reitan letar hela tiden efter nya innovativa tjänster som kan förenkla för våra kunders vardag. Att få möjlighet att vara först i Sverige med det här initiativet från ett ledande varumärke som TIER, är därför väldigt spännande för oss och något vi är riktigt stolta över, säger Rasmus Milton på Reitangruppen.