Nyheter

Socialdemokrater i Norrlands inland: ”Rusta upp Inlandsbanan – En grön godskorridor till gagn för industrin”

”Inlandet är redo, vi har kraften och möjligheterna. En möjlighet som dessutom utvecklar Sveriges järnvägskapacitet är att rusta Inlandsbanan.”

Det skriver flera socialdemokratiska kommunalråd i ett debattinlägg i Dagens Samhälle:

”Att det rör på sig i Norrland har ingen missat, tillväxten är stark och befolkningen ökar. Vi ser möjligheter med hela inlandet. Från norr till söder finns olika tillväxtmöjligheter, både ur ett råvaruperspektiv, ur ett befolkningsperspektiv och som en transportlänk som både ger en snabb väg genom Sverige och en redundans till andra järnvägar.”

”Det finns tre anledningar till att en upprustad Inlandsbana genom projekt Inlandslänken borde vara en högprioriterad åtgärd för regeringen:”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/att-rusta-inlandsbanan-borde-vara-en-sjalvklar-prioritering-for-regeringen/