Nyheter

Sveriges drivmedelspumpar miljömärks

Nu kommer konsumenten enkelt se drivmedlets miljöpåverkan redan vid pumpen. Det blir lätt att välja ett drivmedel med låg miljöpåverkan och låta det fossila stanna i jorden.

Den rödgröna skalan indikerar om det är hög eller låg miljöbelastning. Råvarorna anges som förnybara respektive fossila.

– Det har varit svårt för konsumenterna att förstå vilken påverkan drivmedlet har. Nu blir det lätt att göra rätt. Använd drivmedel som är i de gröna fälten, svårare är det inte, säger Henrik Fridholm, marknadschef på Energifabriken.

Den 1 oktober kommer alla drivmedelpumpar ha en gemensam märkning. Energimyndigheten har skapat märkningen som är obligatorisk för alla tankstationer som omsätter mer än 1000 m3 per år. Idéerna till märkningen har bla plockats från märkning av vitvaror och drivits på av Gröna Bilister under flera år.

– Vi tror märkningen kommer att ha en stor betydelse för kundens val av drivmedel. Vanlig diesel hamnar på rött, förnybart på grönt. Det kommer gynna omställningen till ett förnybart samhälle, säger Karin Varverud, Hållbarhetschef på Energifabriken. 

Sverige har haft stort fokus på bilen med de olika miljöbilsnormerna. Det är minst lika viktigt vilket drivmedel som tankas i bilen. Valet av drivmedel görs varje gång fordonet ska tankas och är det snabbaste sättet att minska utsläppen. En stor andel av den befintliga fordonsflottan kan redan idag välja att tanka förnybart.

För att klara Sveriges klimatmål krävs ett högt tempo i omställningen och flera olika åtgärder. Den nya drivmedelsmärkningen kommer hjälpa konsumenterna till ett miljösmart val här och nu. Ett fordon som tankas med förnybart drivmedel istället för fossilt kapar utsläppen med upp till 90%.