Nyheter

Europeiska tågåret 2021: Connecting Europe Express kommer till Norrköping

Den 2 oktober rullar tåget Connecting Europe Express in på Norrköpings centralstation. Det med anledning av det Europeiska tågåret 2021.

Med ombord finns ett flertal representanter från EU och under stoppet i Norrköping kommer det bland annat vara fokus på nyttan med den kommande Ostlänken.

Connecting Europe Express besöker totalt 26 länder och kommer 2 oktober från Stockholm till Norrköping.  Här stannar det mellan klockan 14:53 och 15:38. Syftet med resan är att öka förståelsen för de utmaningar och möjligheter som järnvägen har i framtiden.

Under stoppet ordnar Norrköpings kommun ett event vid centralstationen där det kommer att vara fokus på det kommande bygget av Ostlänken och varför den är viktig ur ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.

Med på tåget är bland andra: 

Pat Cox, europeisk koordinator för den nord-sydliga transportkorridoren från Skandinavien till Medelhave, Kristian Schmidt, direktör för landtransporter European Commission’s Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE), Maja Bakran, direktör transport och rörlighet (DG MOVE), Mona Björklund, direktör för politisk samordning (DG MOVE), Europaparlamentariker Johan Danielsson (S).