Nyheter

Fler valmöjligheter som leder till ökad lönsamhet för åkerier

Att driva ett åkeri idag är tufft. Enligt en undersökning vid SCB så har ett åkeri i snitt mellan 2 och 5 procent i vinstmarginal. 

En av de största orsakerna till de låga marginalerna är att åkerier tar det som serveras och det är sällan det bästa valet. Det behövs fler körningar att välja emellan så åkerier kan tacka nej till mindre lämpliga jobb och tacka ja till de jobb som är mest effektiva för ekonomi och miljö.

Fram tills nu har det varit svårt att komma åt dessa valmöjligheter för det har inte funnits någon mötesplats dit allt vänt sig. Många åkerier är i olika grad anslutna till lastbilscentraler och speditörer där de behöver vara tillgängliga exklusivt.

Fler valmöjligheter för att enkelt och effektivt lösa transportuppdrag är något som behövs, något som Logic Link´s kommer att ge. En marknadsplats där transportuppdrag visas för olika aktörer inom transportbranschen, såsom åkerier, speditörer, transportplanerare och chaufförer.

Logic Link är ett verktyg som ger möjlighet att tänka i nya banor och anpassa sin verksamhet till digitaliseringen. Det är brist på chaufförer de närmsta 5-10 åren och här kommer Logic Link fungera som en mötesplats för att fylla de behovet. Logic Link kommer även underlätta för nya åkerier att etablera sig.

Logic Link lägger nu grunden till en mötesplats där främst transportplanerare delar med sig av sitt transportbehov till marknaden. En plats där åkerier enklare kan anpassa sin planering efter vad som passar deras behov bäst. Där åkerier samarbetar i jakten på att fylla upp den sista flakmeter med gods åt samma håll. Där man undviker att åka med luft tillbaka.

Allt samlat på en och samma mötesplats – Logic Link.

För att få till ett samarbetsklimat där alla vågar tänka nytt, så krävs mycket tillit och empati. Logic Link kommer kontinuerligt föra dialoger med både de mindre och de större aktörerna i branschen för att få till en hållbar lösning och utveckla nyttan av tjänsten.

En förhandsversion där man kan börja bygga sitt nätverk lanseras den 6:e September.

Följt av en officiell release den 22:a oktober då funktionerna inom transportförmedling lanseras.