Nyheter

Platzer säljer del av Arendal till Göteborgs Hamn

Platzer Fastigheter och Göteborgs Hamn AB har idag slutit avtal om en försäljning av 108 000 kvm mark och vattenareal om 69 000 kvm som ingår i fastigheten Arendal 764:720. Affären innebär att logistik- och industriområdet stärker sin koppling till Nordens största och mest hållbara hamn.

Platzer och Göteborgs Hamn AB har idag den 30 september tecknat avtal om en försäljning av del av logistik- och industrifastigheten Arendal. Affären omfattar cirka 108 000 kvm mark, varav kontor- och industribyggnader om cirka 49 000 kvm, en vattenareal om cirka 69 000 kvm samt del av kaj till ett överenskommet fastighetsvärde om 475 mkr. Försäljningen sker genom bolagsförsäljning och frånträde sker när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.

– Genom denna försäljning stärker vi Arendals koppling till hamnen och områdets position som Sveriges bästa logistikläge. Det ger oss även möjlighet att vidareutveckla övriga Arendal. Här kan vi erbjuda verklig hamnnära logistik. Samtidigt välkomnar vi hamnens ambition att utveckla hanteringen av rullande last inom roro- och färjesegmentet på platsen, säger P-G Persson, vd på Platzer.

– Göteborgs hamns utvecklingspotential finns på Hisingen vid Ytterhamnarna. De investeringar som gjorts över tid av såväl Göteborgs Hamn som Trafikverket och Trafikkontoret i form av utvecklad farled, terminaler, väg- och järnväg parallellt med transportindustrins utveckling ger att den fortsatta expansionen av hamnen sker naturligt i Ytterhamnarna, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB.

Arendal står inför spännande utveckling. Området ska under de kommande åren förtätas. Nya byggnader ska tillkomma och de äldre ska förädlas och anpassas för att matcha nya tidens krav på moderna och hållbara industrifastigheter, logistikanläggningar och kontor.

Foto: Göteborgs Hamn

På bilden: Ytorna i Arendal som förvärvas av Göteborgs Hamn