Nyheter

”Vänta inte på tekniken – minska Co2e-utsläppen nu”

Elbilen har på allvar gjort sitt inträde på marknaden. Men för tung trafik är eldrivna fordon ännu inte ett självklart alternativ. Här förklarar Per Emanuelson på Neste att det finns andra redan befintliga lösningar för tunga transporter.

Det har hänt mycket på fordonsmarknaden under det senaste decenniet. Kraven blir allt större på att minska utsläppen av växthusgaser. Det har bidragit till att Sverige fått ett nationellt mål om att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till 2030. Något som i sin tur fått försäljningen av personbilar drivna på el att skjuta i höjden. Det är dock en bit kvar innan elmotorn passar alla typer av fordon.

– Tekniskt sett kommer det att dröja innan eldrift för tyngre fordon blir ett realistiskt alternativ eftersom det saknas förutsättningar till en direkt omställning. Barriärer kan vara t ex. avsaknad av laddinfrastruktur, minskad räckvidd, pengar krävs att investera i nya fordon, fossilfri el och köldegenskaper för att nämna några.

Enligt Per Emanuelson händer det mycket inom utvecklingen av batterier för elfordon, men energimängden som behöver lagras ombord på en lastbil gör batterierna både stora och tunga, vilket påverkar körsträcka och lastvikt och därmed också totalkostnaden för transporten. Dessutom är nätet av laddstationer fortfarande under uppbyggnad, vilket begränsar möjligheten att framföra fordonet överallt. Även bytet av fordon i sig kommer att påverka miljön.

– Att gå över till elfordon innebär att ett helt nytt fordon måste tillverkas. Ett fordon innehåller en rad olika material som måste brytas ned och som i sig ger upphov till ett stort utsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Fler lösningar och enkelt att byta

För transportsektorn finns istället HVO100 som är ett snabbt och effektivt alternativ för att minska utsläppen av växthusgaser, förklarar Per Emanuelson, Head of Branded Sales på Neste. Neste är världens största tillverkare av HVO Neste MY Förnybar Diesel som tillverkas av 100% förnybara råvaror vilket kan vara olika former av bioavfall och restprodukter med högt energiinnehåll. Genom en patenterad process skapas en grön kopia av den fossila dieseln. HVO ges en hög köldtålighet, vilket gör att det passar perfekt i vårt nordiska klimat.

Tack vare den cirkulära produktionsprocessen innebär en övergång till Neste MY Förnybar Diesel upp till 70-90 procent lägre utsläpp av växthusgaser i atmosfären jämfört med fossil diesel. Dessutom är det enkelt att ställa om. Eftersom förnybar diesel fungerar utmärkt i ett vanligt dieselfordon är det bara att börja tanka med det nya drivmedlet. Det går även att blanda med fossil diesel i valfritt förhållande om det skulle behövas.

– Det finns idag ingen anledning för transportbranschen att vänta på att tekniken med elmotorer ska hinna ikapp. Med förnybar diesel kan alla minska sina utsläpp av växthusgaser redan idag genom att välja det förnybara alternativet vid pumpen eller att beställa hem till tanken på gården , säger Per Emanuelson.