Nyheter

Kanonaden anlägger Klinga Logistikpark

Kanonaden Entreprenad ska utföra mark- och anläggningsarbeten för Klinga Logistikpark i Norrköping, ett nytt logistikområde på 20 hektar mark med närhet till Sveriges största städer.

Uppdragsgivare är Klinga Logistikpark AB och kontraktssumman uppgår till ca 200 MSEK. Uppdraget genomförs som en totalentreprenad.

Klinga Logistikpark kommer erbjuda moderna logistikbyggnader om totalt ca 100 000 kvm med närhet till Sveriges största städer och goda kommunikationer via väg, flyg, tåg och båt.

Etableringen medför omfattande mark- och anläggningsarbeten med höga krav på en genomtänkt planering.

– Vi ser fram emot att skapa optimala förutsättningar för Klinga Logistikpark och bidra till en modern och hållbar logistik i Östgötaregionen, säger Ola Forsell, vd för Kanonaden Entreprenad, som är en del av AF Gruppen.

Kanonaden har stor erfarenhet av att anlägga logistikprojekt och arbetar för närvarande med närmare tio aktuella projekt.

Markarbetena i Klinga inleddes i september och färdigställs våren 2024. Första etappen av Klinga Logistikpark beräknas stå färdig för inflyttning våren 2023.

Visionsbild: Klinga Logistikpark

Bild: Krook & Tjäder