Nyheter

Malmö stad grundar upp Södra Varvsbassängen

Malmö stad har fått klartecken att grunda upp Södra Varvsbassängen. Genom att kapsla in den förorenade havsbottnen – och därmed skapa ett minskat vattendjup – skapar staden förutsättningar för ökad vattensäkerhet i området, bättre vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald under ytan.

Mycket ska hända kring Södra Varvsbassängen och den intilliggande Varvskanalen de kommande åren. På norra sidan växer den nya stadsdelen Varvsstaden fram, där det bland annat planeras för 2500 nya bostäder, flera nya verksamheter och institutioner. Mittemot bygger Malmö stad en bro för kollektivtrafik och cykel.

Den ska stå klar senast december 2024, då MalmöExpressen 5 ska ledas om här.

En säkerhetsfråga

Då betydligt fler människor kommer röra sig i området i framtiden ser Malmö stad ett behov av att förbättra vattensäkerheten.

– Det är mellan 6 och 11 meter djupt här. Mörkt, utan växtlighet och lite djur, säger Torbjörn Björnfors, projektledare på fastighets- och gatukontoret.

– Målet är bottnen ska grundas upp till 4 meter. Då kan man se bottnen och också dyka ner om någon trillat i. När det är djupare är förutsättningarna för detta mycket sämre. Det är en säkerhetsfråga, helt enkelt.

Den förorenade havsbottnen, som kommer sig av den industriverksamhet som Kockums bedrev här tidigare, är en annan viktig anledning till att genomföra projektet, som nu fått klartecken från mark- och miljödomstolen i Växjö.

Bättre reningsprocess

Planen är att bottnen – cirka 52 000 kvadratmeter (7 fotbollsplaner) med en volym på cirka 140 000 kubikmeter – först kapslas in. Detta gör man med stenkross och lermorän, ovanpå läggs sjösand och större stenar. En beprövad modell, som bland annat användes när Öresundsbron byggdes.

– På det här sättet återskapar vi grunda vikar, och de miljöer som fanns här innan de djupa hamnbassängerna kom till, säger Michael Palmgren, verksamhetschef på Marint Kunskapscenter i Malmö som varit rådgivande i projektets ansökan.

Grundare bottnar blir också ljusare och skapar i sin tur förutsättningar för att alger, musslor och ålgräs ska trivas här.

– Ålgräs är den viktigaste biotopen på jorden! Den binder koldioxid och är havets barnkammare. Ju mer växtlighet, desto bättre reningsprocess – och på sikt blir förhoppningsvis vattenkvaliteten bättre. Det här är en spännande insats, och en modell för framtidens hamnar som vi kommer följa noga, fortsätter Michael Palmgren.

Två års genomförande

Inom kort går Malmö stad ut med upphandlingen av den entreprenör som ska genomföra projektet. Denna förväntas vara klar vid årsskiftet. Framåt vårkanten kan projektet sätta igång, för att sedan pågå i cirka två år. Materialet som ska täcka bottnen är tänkt att levereras sjövägen, men exakt hur bestämmer den entreprenör som genomför projektet.