Nyheter

Upprustningen av Nordälvbron: Fri utsikt och kraftigt reducerat trafikbuller

När den drygt 50 år gamla Nordreälvbron rustas upp sker det med en specialutvecklad kombination av stålräcken och bullerskärmar av PLEXIGLAS® Soundstop.

– Vid renoveringen av Nordreälvbron i Kungälv har Trafikverket valt PLEXIGLAS® Soundstop till bullerskärmarna, med hänsyn till kravbilden när det gäller bland annat ljuddämpning, säkerhet, livslängd och design, säger Johan Eliasson, samordnare från Nordic Road Safety, NRS.

NRS arbetar med vägutrustning för trafiksäkerhet och erbjuder utveckling, testning samt montage av räcken och bullerskärmar. I projektet Nordreälvbron är de underentreprenör till Implenia som har uppdraget från Trafikverket. Bullerskärmarna levereras av den skandinaviska materialleverantören gop.

Renoveringens omfattning

Nordreälvbron i Kungälv har tidigare varit öppningsbar, en funktion som inte används längre. Renoveringen omfattar därför att riva och byta ut befintlig stålklaff inklusive motvikter och maskineri till en fast brodel. Bron får också en ny kantbalk, nya räcken med bullerskärmar av PLEXIGLAS® Soundstop samt belysning och beläggning. Det ska också tillkomma busskörfält, när ombyggnaden är klar kommer bron att ha sex körfält mot tidigare fyra.

Specialutvecklad konstruktion

Konstruktionen med bullerskyddet och räcket har NRS utvecklat specifikt för denna bro.

– Vi har monterat PLEXIGLAS® Soundstop på ett räcke som vi har arbetat med tidigare. En stålram runt bullerskärmarna håller dem på plats. Vi har lagt ner mycket jobb på design, beräkningar och tester. Att leva upp till kravbilden innebär en rejäl process, där ingår också att redovisningen av våra beräkningar ska godkännas. Det arbetet har vi igen framöver, då konstruktionen kommer att kunna användas som en standardlösning i framtida projekt, säger Johan.

Han tillägger att Soundstop-materialet är lättarbetat och effektivt. Totalt monteras 1 017 klara och frostblå transparenta akrylskivor, som mäter 2×2 meter, på en sammanlagd sträcka av 2 kilometer.

Säkerhet ur flera aspekter

När man monterar bullerskärmar på utsidan av räcket får det inte påverka tredje part eller räckets tänkta funktion. Det får till exempel inte trilla ner lösa delar vid en eventuell påkörning. Trafikverket har valt PLEXIGLAS®  Soundstop GS CC, med ingjutna PE-trådar som håller fast eventuellt splitter. Trådarna fungerar även som fågelskydd och minskar risken för att fåglar ska flyga in i skärmen med mer än 80 procent.

Drastiskt minskad ljudvolym

Även tidigare har det skett en succesiv förbättring av trafikmiljö och säkerhet på Nordreälvbron. Man hade bland annat monterat bullerskärmar av polykarbonat, som efter hand har blivit slitna och trasiga. Nu väljer Trafikverket alltså Soundstop istället.

– Den pågående upprustningen kommer att innebära stor skillnad, det är det redan i dag. Jag är inte intillboende, men har besökt byggarbetsplatsen många gånger och jag upplever en stor skillnad i miljön nedanför bron. Ljudvolymen har redan gått ner drastiskt. Och den kommer förmodligen att minska ännu mer när vi blir klara med den östra sidan, det håller undan bullerspridningen ännu mer när skärmarna sitter uppe på båda sidor, säger Johan.

Tidplan

Renoveringen av bron inleddes i november 2019 och beräknas vara slutförd under sommaren 2022. Bullerskärmarna på själva bron beräknas vara monterade sommaren 2021, och längs anslutningssträckan under tidig höst.

– Det kommer att bli intressant med utvärderingen när allt är färdigt, och att se livslängden på sikt. Vi räknar med att lösningen kommer att hålla länge, avslutar Johan.

Fakta Nordreälvbron

Byggår: 1968

Längd: 956 meter

Segelfri höjd:12,5 meter

Nya räcken: Nordic R H4b

Nya bullerskärmar: PLEXIGLAS® Soundstop GSCC 20 mm Akryl

Leverantör, bullerskärmar: gop

Fördelar med bullerskydd av PLEXIGLAS® Soundstop:

Unika designmöjligheter inom färg och form

Upp till 8 x 2 meter stora skivor

Extremt motståndskraftigt mot väder och åldrande

Mer slagtåligt och lättare än glas

PLEXIGLAS® BirdGuard erbjuder fågelskydd med integrerat mönster

30 års garanti mot gulning

Certifierade enligt ZTV-Lsw 06, EN1793 och EN1794

Materialet går att återvinna