Nyheter

En programförklaring för kollektivtrafikens nystart

”Under pandemin har resandet rasat och kollektivtrafiken gjort miljardförluster. För att kollektivtrafiken ska kunna bidra till transportsektorns klimatomställning och hållbara samhällen krävs politiska reformer för stabil finansiering och en infrastruktur som prioriterar framkomlighet, skriver företrädare för den samlade kollektivtrafikbranschen.”

Det skriver Kristoffer Tamsons , Ordförande i Svensk Kollektivtrafik och trafikregionråd (M) Region Stockholm, i ett inlägg i Dagens Samhälle:

”Nu tar vi i kollektivtrafikbranschen tillsammans – offentliga beställare och trafikföretag – fram en programförklaring för nystart där vi listar både branschens åtaganden och det som krävs av nationella beslutsfattare. Båda delar kommer att krävas för att kollektivtrafiken ska behålla ledningen i transportsektorns omställning.”

Läs hela inlägget här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/tillsammans-nystartar-vi-kollektivtrafiken-efter-pandemin/