Nyheter

MTR: 92 av 100 pendeltåg punktliga i september

September månads punktlighet landade på 91,9 procent. Punktligheten påverkades framförallt av infrastrukturproblem och följdorsaker*, som tillsammans utgjorde cirka 70 procent av de totala förseningarna. Månadens punktlighet var lägre än samma månad föregående år och en minskning jämfört med den senaste månaden.

– September var länge en månad med god punktlighet men två större trafikstörningar samtidigt som många av stockholmarna återupptog sin arbetspendling efter att ha arbetat hemma en längre tid tog ned månadsresultatet. Jag vill tacka alla resenärer för visat tålamod och samtidigt ge en eloge alla medarbetare på MTR och Trafikverket som under några dygn arbetade intensivt för att justera trafiken och möjliggöra en återhämtning, säger Mats Johannesson, vd MTR Pendeltågen.

I september landade punktligheten på 91,9 procent, vilket är lägre än genomsnittet det senaste året. Den punktligaste dagen var den 5 september, med en total punktlighet på 98,8 procent. Punktligheten påverkades framförallt av infrastrukturproblem och efterverkningar av tidigare störningar, så kallade följdorsaker. Totalt utgjorde detta 70 procent av förseningarna under månaden.

Den 28 september uppstod ett ställverksfel i Älvsjö med omfattande påverkan på trafiken under hela trafikdygnet. Den 29 september drabbades ett pendeltåg av en hjulskada och blev stående på Stockholm City till dess att det kunde bogseras från platsen. Händelsen innebar såväl inställda tåg som stora följdförseningar.