Nyheter

Bildelsgrossisterna bildar speciell arbetsgrupp för tunga fordon

Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, som organiserar flertalet av landets verkstadskonceptägare och nationella distributörer av bildelar och tillbehör, har påbörjat arbetet med att formera en speciell arbetsgrupp för tunga fordon.

En första sammankomst har genomförts med bra utfall.

– När man talar om fordon och eftermarknad är det ett starkt på fokus på lätta fordon, personbilar, trots att vi har en inte helt oansenlig mängd tunga fordon som också måste underhållas. Tyvärr får inte alltid tunga fordon den uppmärksamhet inom motorbranschen som de borde få, säger SBF:s ordförande Johnny Bräster, med anledning att arbetet med att bilda en tung grupp inom SBF intensifierats.

Nyligen arrangerade SBF en välbesökt branschsammankomst hos Meca i Malmö kring de tunga frågorna rörande den fria eftermarknaden. Inte oväntat är frågorna i stort desamma som för personbilar – rätten att konkurrera enligt den nuvarande konkurrensregleringen, rätten till verktyg och originaldelar, rätten till teknisk information och tillgång till fordonets hela digitala innehåll i realtid, verkstädernas kompetens och förmåga – i skuggan av teknisk transformering och strukturella branschförändringar.

– Har man inte ett öga på vad som händer blir man tvåa på bollen och därmed är man körd, säger Johnny Bräster.

Han lyfter speciellt fram vad rådande konkurrensreglering säger om konsumentens valfrihet – applicerat på tunga fordon är det åkeriföretagens valfrihet som ska värnas.

– Tyvärr är det ett problem att åkeriföretagen inte förstår sina rättigheter. Naturligtvis kan service- och finansieringsavtal för nya fordon innebära begränsad valfrihet. Men monopol, som att låsa in ett fordon till 100 procent i ett system, är inte tillåtet enligt EU-kommissionen, påpekar Johnny Bräster.

Mötet renderade i ett antal punkter som skulle kunna utgöra till grunden för gruppens arbete, det vill säga skapa medlemsnytta och ge branschens aktörer rätt förutsättningar:

– Informera om verkstädernas och åkeriföretagens rättigheter, alltså ägarna av tunga fordon.

– Arbeta för en fortsatt konkurrensreglering motsvarande den som finns i dag, men anpassad till den tekniska utvecklingen och nya krav.

– Inrapportering av misstänkta överträdelser av konkurrensregleringen till SBF för vidare kommunikation till Konkurrensverket eller EU:s konkurrensdirektorat via branschorganisationen FIGIEFA.

– Undersöka möjligheten att bilda en intressentsammansatt lobbykonstellation för tunga fordon motsvarande den som redan finns för personbilar/lätta fordon, AFCAR.

– Framtagande av bransch- och övergripande statistik kring tunga fordon.

– En definierande marknadsbeskrivning.

– Kompetenstillförsel och kompetensutveckling.

Släpis och EuroPart, båda i dag utanför SBF, deltog som gäster på mötet. De representerades av Patrik Wallin respektive Henning Andersen.

– Kul att vi fick medverka. Jag ser det som klokt att vara med i en organisation som SBF. Två frågor är speciellt viktiga. Dels den om att få med åkeriföretagen i en konstellation för att kunna möta Volvo och Scania, dels frågan om äganderätten till den fordonsgenererade datan, säger Patrik Wallin, Släpis.

Henning Andersen, EuroPart, är inne på samma spår:

– För mig är det viktigt att lyfta kompetensen både hos verkstäderna och åkerierna, och få dem att förstå att de har sina rättigheter. Man måste informera de små verkstäderna. Det finns en fördel för EuroPart att vara med i SBF som jag ser det, säger han.

Nu ligger bollen hos SBF där Johnny Bräster tillsammans med tunga gruppens initiativtagare, AD:s Adam Källberg, får fatta beslut om nästa nivå på arbetet med en arbetsgrupp för tunga fordon.