Nyheter

Nordlo ansvarar för säkerhet och infrastruktur av Säpos nya webbplats

När Säpo ska lansera en ny publik webbplats under hösten 2021 står Nordlo för infrastruktur, it-säkerhet och daglig drift.  Webbplatsen är en extern kommunikationskanal för Säpo där ingen känslig information kommer hanteras eller lagras.

Men det kommer vara en utsatt domän som kräver flera lager av säkerhet.

– Säpo har givetvis höga krav när det kommer till säkerhet och teknisk kompetens, det var en av anledningarna till att vi vann upphandlingen. Webbplatsen är både utsatt och kritisk och därför har vi skapat ett skyddsnät med flera olika säkerhetsfunktioner där all infrastruktur och drift är förlagd till Sverige, säger Magnus Blomberg, teknisk chef på Nordlo.

När Säpo genomförde en upphandling för drift av en uppdaterad extern webbplats föll valet på Nordlo. Upphandlingen är gjord under Nordlos ramavtal med Kammarkollegiet.

– I den här typen av upphandlingar har vi en fördel av att dels vara en nordisk aktör med stark lokal anknytning som har all nödvändig kompetens i Sverige, dels att vi erbjuder en helhetslösning med bland annat redundanta datacenters, flexibel drift och infrastruktur samt avancerade säkerhetstjänster, säger Magnus Blomberg.

Nordlo levererar all infrastruktur, säkerhetstjänster och den dagliga driften av webbplatsen som förläggs på tre olika siter i Sverige. För Säpo blir den nya webbplatsen ett ansikte utåt för kommunikation med samhälle och medborgare.

 – Vi håller just nu på att sätta upp miljöer som kommer gå live under hösten. Vi har sedan tidigare byggt utvecklingsmiljöer som testats med fokus på säkerhet och funktionalitet, även av externa parter för att säkerställa att alla eventuella brister hittas. Nordlo har aktiva uppdrag med andra myndigheter som har liknande säkerhetskrav så vi har god erfarenhet inom området, säger Magnus Blomberg, teknisk chef på Nordlo.