Nyheter

Ny produktlinje med flytande gaser med noll koldioxidutsläpp från Linde

Linde lanserar Linde Green, en ny produktlinje med flytande gaser med noll koldioxidutsläpp. Förnybar energi och förnybara bränslen används i produktionen och för transporter – i kombination med klimatkompensation.

– Linde kan nu erbjuda ett produktsortiment med flytande gaser där koldioxidutsläppet är noll. Det hjälper våra kunder att ta nästa steg för att nå sina miljömål, säger Olof Källgren, Sälj- och Marknadsdirektör Europe North. Linde Green kommer dessutom stärka Lindes egna satsningar att nå de hållbarhetsmål vi satt till 2028.

Linde Green-sortimentet omfattar flytande syrgas, kvävgas, argon samt koldioxid. Gröna källor – antingen luft eller återvunnen CO2, t.ex. utvunnen som en biprodukt vid produktion av bioetanol – kommer att användas för att producera Linde Green gaserna.

I det regionala produktions- och distributionssystemet, kommer endast förnybar energi från vind och sol (med Guarantees of Origin) att användas för produktionen och endast förnybara bränslen användas för transporten till kunder, motsvarande kvantiteten sålda Linde Green gaser.

Sammantaget kommer detta att minska klimatavtrycket för växthusgaser med upp till 95 %. Återstående växthusgasutsläpp kommer att kompenseras via certifierade skogsplanteringsprojekt.

Läs mer om Linde Green via denna länk.