Nyheter

Telenor: ”Nytänkande krävs för att nå bredbandsmålen – Sverige ligger efter med 5G”

”Staten kan kanske göra sitt största bidrag för mobil­täckningen genom att skapa förutsättningar för kommersiella aktörer att investera mer.”

Det skriver Bjørn Ivar Moen, vd för Telenor Sverige i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet:

”Nyligen presenterade Post- och telestyrelsen en rapport som visade att Sverige har svårigheter att nå de bredbandsmål som regeringen har fastslagit. Målen sattes 2016 och var då ambitiösa och i många delar bra, dock sattes de utan att ta hänsyn till de möjligheter som dagens och framtidens teknik ger. Målen borde uppgraderas och anpassas för de tekniker som finns i dag – inte minst 5G. Vi anser att Sverige ska ha som ett ytterligare mål att inom tre år täcka minst 99,9 procent av befolkningen med 5G. För Telenors del är vi redo att ansluta oss till en sådan ambition och vi har redan påbörjat utrullningen av tusentals nya bas­stationer över hela Sverige, från Treriksröset till Smygehuk. Och som en av världens största telekom­operatörer med 188 miljoner kunder runt om i världen vet vi vad som krävs – vi driver redan 5G-nät i våra nordiska grannländer och i stora delar av Asien.”

”Sverige ligger i dag efter när det gäller utrullningen av 5G-nät, till hög grad beroende på de olika förseningarna kring 5G-auktionen. Detta påverkar täckningen och tillgången på mobilnät runt om i landet. Men med Sveriges stolta historia av teknologisk utveckling så har vi alla möjligheter i världen att åter ta på oss ledartröjan.”

Läs hela debattinlägget här:

https://www.svd.se/nytankande-kravs-for-att-na-bredbandsmalen