Nyheter

Nytt uppdrag för AFRY: Snabbtågsförbindelsen Entimmeståget

Projekteringsuppdragen för den finska snabbtågsförbindelsen Entimmeståget har nu tilldelats valda teknikkonsulter för järnvägslinjen mellan Esbo och Salo, vilket är den mest betydande etappen. AFRY kommer att projektera sträckan Suomusjärvi och Salo. Arbetet påbörjas under oktober månad och projekteringsfasen beräknas vara färdigställd under 2023. 

AFRY ansvarar för sträckan mellan Suomusjärvi och Salo av den finska snabbtågsförbindelsen Entimmeståget. De andra utvalda företagen är Sweco Infra & Rail Oy (Espoo – Vihti), Ramboll Finland Oy (Vihti – Lohja) och Sitowise Oy (Lohja – Suomusjärvi). Projektering av den nu tilldelade sträckan förväntas vara klar under 2023.

AFRYs uppdrag omfattar cirka 30 kilometer av den totala järnvägssträckan och ligger i ett varierat landskap där bro- och tunnellösningar spelar en central roll. Sträckan inkluderar sex tunnlar och 28 broar. Tunnlarnas totala längd är 6,5 kilometer och den längsta bron är cirka 1,5 kilometer lång.

− När det är klart kommer Entimmeståget mellan Helsingfors och Åbo att förbättra det finska järnvägssystemet avsevärt. Trafiklösningar är kärnan i AFRYs strategi när vi accelererar övergången till ett hållbart samhälle. Det är viktigt för oss att designa allt mer hållbara och funktionella trafikförbindelser, som förbättrar människors vardag och affärsmöjligheter, säger Kari Fagerholm, Market Area Manager, Road and Rail Engineering, AFRY.

Första järnvägsprojektet planeras med projektbolagsmodellen i Finland

Planeringen av snabbtågsförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors har flyttats från det Finska Trafikledsverket till Entimmeståget till Åbo AB.

− Det här är första gången som järnvägsförbindelser planeras som ett projektpartnerskap i Finland. Vi är glada att avtalen har tecknats och arbetet kan börja på allvar, säger Pekka Ottavainen, VD på Entimmeståget till Åbo AB.

Utöver finska staten så omfattar projektbolaget städerna Åbo, Esbo, Helsingfors och Lohja, Salo stad samt Vihtis och Kirkkonummis kommuner. EU:s CEF-finansiering (Connecting Europe Facility) har beviljats ​​för planeringsstadiet av projektet på grund av dess betydelse.