Nyheter

Roxtec – Första företaget som ansluter sig till globala koncept ”Sustainable Marine Fuels”

Roxtec är nu det första företaget att ansluta sig till transport- och logistikföretaget GEODIS nya globala koncept ”Sustainable Marine Fuels” (hållbara marina bränslen).     

GEODIS har lanserat möjligheten för fraktkunder att välja hållbara marina bränslen, eller bränslen producerade av restmaterial såsom använd matlagningsolja och spill från skogen.

Bränslena kan användas i alla lastfartygsmotorer och medger 90 procents minskning av CO₂-utsläppen jämfört med vanliga bränslen. Till en början kommer hållbara bränslen att kosta mer än konventionella, men ju fler företag som betalar lite extra för miljön, desto lägre kan priset på hållbara bränslen bli.

– Vi varken kan eller vill vänta när det handlar om att minska vår klimatpåverkan. Vi vill agera nu och har därför bestämt oss för att betala extra mycket för det hållbara marina bränslet för att stödja omställningen. På så vis kan vi bidra till att tillverkningen av hållbara bränslen accelererar och göra dem tillgängliga i fler hamnar runt om i världen, säger Håkan Nilsson, EVP Global Operations på Roxtec.  

Det är samarbete mellan företagen inom sjöfartsindustrin som kan få denna förändring till stånd. Roxtec ingår till exempel sedan flera år tillbaka i GEODIS miljöråd.

Agerar som ambassadör

Roxtec, med huvudkontor i Sverige, strävar ständigt efter att minska sin påverkan på miljön och har satt upp ambitiösa hållbarhetsmål avseende energianvändning och godstransporter. Det är ett viktigt steg i hållbarhetsarbetet att välja hållbara marina bränslen för alla frakter till sjöss som innebär påfyllnad av företagets regionala distributionscenter i Asien. Det är också ett sätt för Roxtec att slå ett slag för frakt till sjöss och få till färre transporter med flyg.

På bilden: Det var en milstolpe i hållbarhetssamarbetet mellan GEODIS och Roxtec när det 400 meter långa containerfartyget HMM Oslo lämnade hamnen med en sändning beställd av Roxtec inom GEODIS koncept “Sustainable Marine Fuels” (hållbara marina bränslen). Målet är att minska koldioxidavtrycket.