Nyheter

Tillsammans bygger de framtidens VA-system

Samarbetet mellan Victaulic och Alvenius har pågått under flera år, där Victaulics rörkopplingslösningar har kompletterat Alvenius rör för att säkerställa rörsystem som är enkla att installera, kostnadseffektiva och har hög kvalitet. Under de senaste åren har de också arbetat med att utveckla framtidens dricksvattensystem – något nu flera av marknadens aktörer fått upp ögonen för, bland annat i Strängnäs.

När vattenledningar behöver bytas ut eller förnyas orsakar det ofta störningar i samhället, i trafiken eller i människors vardag. Därmed blir det viktigt att driftstoppet pågår under en sådan kort tid som möjligt. Detta var en av anledningarna till att valet föll på ett system från Victaulic och Alvenius när SEVAB skulle byta ut ett vattenrör i Strängnäs.

För att minimera trafikstörningar blev de tvungna att gräva så korta gropar i marken som möjligt, men där de fortfarande kunde utföra jobbet snabbt och effektivt. Valet föll därmed på en kombination av lätta FlowMax®-rör och Installation-ReadyTM-kopplingar och ventiler, vilket bidrar till att systemet blir oerhört enkelt att installera och hantera.

10–15 gånger snabbare än svetsning

Alvenius-rör har en lägre vikt än traditionella rörmaterial; vikten minskas med 70 procent jämfört med segjärn och 50 procent jämfört med PE. Och tack vare de rillade rörkopplingarna från Victaulic behövs varken svetsning, specialverktyg, eller någon speciell licensiering eller tidskrävande utbildning för att installera systemet – du behöver endast använda en hylsnyckel. Därmed blir installationen mycket effektiv.

I Strängnäs innebar detta att installationen av ett 530 meters långt rörsystem kunde slutföras på rekordtid. Jämfört med den mer traditionella installationstekniken där rören svetsas ihop kan denna typ av installation slutföras 10–15 gånger snabbare.

Med denna rörlösning kan företag som SEVAB få ett helt prefabricerat rörsystem levererat på plats, som enkelt kan monteras ihop med lättförståeliga ritningar. I Strängnäs kunde man genomföra projektet genom att öppna endast 15 meter långa hål i marken vilket orsakade minimala störningar i trafiken.

Lämpligt för tunnlar

Det är även enkelt att göra ändringar eller tillägg i ett befintligt rörsystem. Detta har bland annat inneburit att stora städer såsom Stockholm och Göteborg använt sig av det nya dricksvattensystemet i sina tunnlar. Systemet är framför allt lämpligt för dricksvatten eftersom rören och kopplingarna är täckta med ytbeläggningen CorroFlo® (termoplast) samt RocShield® som tillval för att uppnå maximalt korrosionsskydd. Detta ger extra skydd för nedgrävda applikationer, till exempel hos den vi hittar i Strängnäs.

– Med sitt mycket effektiva korrosionsskydd kommer detta rörsystem att leverera en lång livslängd som överensstämmer med kundens förväntningar. Dessutom tillåter Victaulic-kopplingar avvinkling och vibrationsdämpning vid anslutningar där det behövs, vilket eliminerar extra belastning på systemet – något som kan vara ett problem i nedgrävda applikationer, säger Andrei Soloviev, nordisk försäljningschef på Victaulic.

Sparar kostnader under hela livscykeln

Mikael Pettersson, distriktsförsäljningschef på Alvenius, påpekar även att rörsystemet kommer att kunna ge kostnadsbesparingar under hela dess livstid.

– Det som ofta värderas högt när kunder väljer en rörleverantör är vem som kan leverera ett rörsystem som ger de största energi- och kostnadsbesparingarna över tid. Verkligheten är att det alltid kommer att finnas vissa förluster relaterade till rörsystem, så tricket här är att minimera dessa i så hög grad som möjligt. Våra rörsystem, tillsammans med Victaulics rörkopplingslösningar, borde i teorin kunna minska energiförbrukningen med 30–50% över tid, säger Mikael Pettersson.

Ett grönare rörsystem

Detta är bland annat tack vare de optimala flödesegenskaperna vi hittar hos FlowMax® -rören som tillsammans med den unika CorroFlo®-beläggningen bidrar till lägre friktion. Tillsammans med en större innerdiameter reduceras energin som behövs för att pumpa vattnet genom systemet – något som i genomsnitt kan spara upp till 30–50% i energiförbrukning under en tioårsperiod för en hel stad. Dessutom är cirka 90% av Victaulics produkter tillverkade av återvunna metaller. Detta bidrar till att rörsystemet blir till ett mycket grönt och miljövänligt system för städer.

– Det är inte enbart på grund av den lägre energiförbrukningen som städer sparar in på kostnaderna. Tack vare Victaulics snabba metoder för att koppla samman rör och ventiler kan den totala kostnaden för ett rörprojekt reduceras. Eftersom rören kan installeras tio gånger snabbare bidrar det till att andra kostnader reduceras såsom hyrning av grävmaskiner, omdirigering av trafik samt driftstopp, avslutar Soloviev.