Nyheter

Sveriges Åkeriföretag: ”Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag”

”Den kraftiga prisökningen på diesel är inget som åkeriföretagen kan stå för själv. Nu behövs insatser för att undvika en våg av konkurser ute i landet. Åkerinäringen är klassad som en samhällsviktig bransch och är nödvändig för landets varuförsörjning och utveckling. Trots rollen som samhällsbärare är åkerinäringen en extremt prispressad med små marginaler och en generellt låg vinstmarginal. Det finns inte utrymme för en ökning av dieselpriset på 34,3 procent, vilket är verkligheten sedan 1 januari 2021.”

Det skriver Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag och Carina Ahlfeldt, regionchef Gävleborg, Sveriges Åkeriföretag i ett debattinlägg i Arbetarbladet:

”Bränslet är en av de största kostnaderna för ett åkeriföretag. Som exempel står bränslet för cirka 30 procent av kostnaden för en lastbil som kör fjärrtrafik. En fjärrbil kör cirka 20 000 mil/år och drar ungefär 3,8 l/mil. En höjning av bränslepriset med 34,3 procent ger en ökad kostnad per år med ungefär 297 000 kr. Per bil! Denna kraftiga kostnadsökning klarar inget åkeriföretag att ta själv. Kostnaden måste tas ut av kund och i förlängningen konsument.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.arbetarbladet.se/2021-10-21/dieselpriset-riskerar-att-sla-ut-akeriforetag