Nyheter

Svensk Kollektivtrafik: ”Reformerat reseavdrag minskar fusket och klimatutsläppen”

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag att ersätta dagens reseavdrag med en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion av arbetsresor.

Det kommer att minska klimatutsläppen, öka kollektivtrafikandelen, minska det omfattande fusket, jämna ut de regionala skillnaderna i Sverige, öka jämställdheten och bli mer rättvist.

– Dagens reseavdrag favoriserar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik. Konsekvensen har blivit att nio av tio som gör avdrag arbetspendlar med bil, kommenterar Johan Wadman, vd på Svensk Kollektivtrafik. Avdraget gör också att människor bosätter sig längre bort från sina jobb, vilket ökar utsläppen ännu mer. Genom fusket med tidsvinstregeln, som innebär att man ska spara minst 2 timmar på att arbetspendla med bil istället för med kollektivtrafik, subventioneras dessutom bilister som inte har rätt att göra avdrag, med ökade utsläpp som följd. Utsläppen av växthusgaser kommer att minska genom förslaget om att beskatta de som arbetspendlar med buss, tåg och bil lika.

– Reseavdraget har i stället för att bidra till en levande landsbygd framförallt blivit ett avdrag för högavlönade män i storstadsregionernas utkanter som reser med bil, trots att bra kollektivtrafik finns, fortsätter Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik. Nästan hälften av kostnaderna för avdraget går till de tre storstadslänen. Räknar man in Södermanlands och Uppsala län står storstadsregionerna för ca 60 procent av kostnaderna, medan knappt 20 procent går till skogslänen. Genom förslaget om lägre nedre avståndsgräns utanför storstadskommunerna, 1,5 mil istället för 3 mil, kommer de regionala skillnaderna jämnas ut.

Fusket och felen med reseavdraget är mer omfattande än vad regeringen anger, menar Svensk Kollektivtrafik:

Det kostar inte 1,8 miljarder som regeringen skriver, utan 2,4 miljarder per år enligt ny statistik från Skatteverket. Det innebär att över 40 procent av kostnaderna för reseavdraget i dag beror på fusk och fel.