Nyheter

Regionråd: ”Ska hela landet få bredband behövs mer pengar”

”Det måste vara möjligt att leva och verka i hela Sverige. Vi efterfrågar därför ekonomiska satsningar som på riktigt skapar möjligheter att nå bredbandsmålen till 2025.”

Det skriver Elise Ryder Wikén, Regionråd (M) Region Jämtland Härjedalen, Glenn Nordlund, Regionråd (S) Region Västernorrland, Nils-Olov Lindfors, Regionråd (C) Region Norrbotten och Richard Carstedt, Regionråd (S) Region Västerbotten i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”I dag saknas snabb bredbandsuppkoppling (100 Mbit/s) i stora delar av landsbygderna. Till exempel saknar 53 procent av hushållen i Jämtland-Härjedalens landsbygd och 70 procent av hushållen i Norrbottens landsbygd, tillgång till snabbt bredband. Det betyder att dessa människor och företag saknar grundläggande förutsättningar för att leva i ett samhälle som blir allt mer digitalt och därmed exkluderas de från möjligheten att utvecklas och delta i samhället.”

”Pandemin har drivit på den digitala utvecklingen och skapat nya möjligheter att arbeta flexibelt, från hemmet eller fritidsbostaden. Det är bra! Det främjar orter utanför de större städerna, men bara de orter som har tillgång till snabba nät. Fler flyttar nu från städerna men ytterst få flyttar permanent till ställen där det inte finns tillgång till bredband. Anledningen är enkel. Dit den digitala utvecklingen tagit oss går det inte att vara en del av samhället eller driva företag utan tillgång till snabbt bredband.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/regionrad-ska-hela-landet-fa-bredband-behovs-mer-pengar/