Nyheter

Företagarna: ”Skyhöga bensin­priser bromsar omställningen”

”Om en alltför stor del av företagens intäkter går till höga skatter på bränslen med mera så minskar utrymmet drastiskt att investera i åtgärder som minskar utsläppen.”

Det skriver Günther Mårder och Philip Thunborg, Företagarna i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Läget vi nu ser har flera orsaker, kanske särskilt de höga priserna på drivmedel. Priset på diesel och bensin är nu nästan 20 respektive 18 kronor per liter, vilket är förödande för alla som inte kan välja bort bilen i sin vardag. Priserna är höga runt om i Europa, men i Sverige är de högre. 60 procent av bensin­priset är skatt, och vi har en av världens högsta koldioxid­skatter. Denna skyhöga kostnad för rörlighet försämrar konkurrens­kraften och möjligheterna att verka i hela landet.”

”Varför ökar kostnaderna? Ett skäl är att skatterna är indexerade. Sedan 1995 görs en årlig omräkning av såväl koldioxid- som energi­skatte­satserna på bensin och diesel motsvarande förändringen i konsument­pris­index (KPI). Sedan 2016 ökar priset på bensin och diesel även genom en så kallad BNP-indexering på ytterligare 2 procentenheter.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/skyhoga-bensinpriser-bromsar-omstallningen