Nyheter

Tunga transporter kör för fort – Trafikverket inför nya krav

Det går alldeles för fort på våra vägar och säkerheten måste bli bättre. Nu tar Trafikverket täten och kommer införa krav på att transporter i Trafikverkets projekt håller hastigheten.

Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Mätningar visar att 70 procent av den tunga trafiken kör fortare än hastighetsgränsen. För att få till en förändring har Trafikverket och flera stora företag, som Dagab/Axfood, DB Schenker och PostNord, tagit fram egna färdplaner där man ställer krav på att upphandlade transporter håller hastigheten.

– Företag och organisationer behöver ta ett större ansvar för sina trafiksäkerhetsavtryck. Ambitionen är att hastighetsfrågan ska ses som en naturlig del av alla företags hållbarhetsarbete, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

2023 kommer Trafikverket att ställa krav på återrapportering av hastighetsöverträdelser i alla entreprenadupphandlingar. Redan nu i höst drar Trafikverket igång två pilotprojekt för att testa hur kravet fungerar i praktiken.

Hållbara hastigheter räddar liv

En hållbar hastighet är att hålla den hastighet som gäller för vägen man kör på. Om alla håller hastigheten kan 50 liv räddas årligen och koldioxidutsläppen minska med 300 000 ton.

– Vi måste samverka för att minska antalet olyckor längs våra vägar såväl för medtrafikanter som för dem som arbetar längs vägarna. Tidspress riskerar inte bara en säker körning det riskerar även olyckor i samband med lastning och lossning på byggarbetsplatser. Att hålla hastigheter räddar liv, minskar kostnader för bränsle och ger mindre utsläpp – hållbarhet på riktigt, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Om Hållbara hastigheter

2019 pekade aktörerna bakom uppropet Hållbara hastigheter på vikten av att företag ställer krav på hastighetsefterlevnad i sina upphandlade transporter. Några av de deltagande aktörerna i initiativet är: 

Arla, ICA, Byggföretagen, Coop, Dagab/Axfood, PostNord, DB Schenker, Sveriges Åkeriföretag, Ahlsell och Preem. 

Foto: Trafikverket